Trang chủ Giấy phép thương mại điện tử Báo cáo thương mại điện tử với hệ thống của Bộ Công Thương

Báo cáo thương mại điện tử với hệ thống của Bộ Công Thương

Để báo cáo hoạt động thương mại điện tử với hệ thống của Bộ Công Thương doanh nghiệp phải xây dựng phương án tích hợp báo cáo trực tiếp với hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử. Bộ Công Thương xây dựng hình thức báo cáo hoạt động thương mại điện tử, qua đó thương nhân sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

Phương án tích hợp báo cáo thương mại điện tử

Doanh nghiệp lựa chọn một trong hai phương án sau

1. Phương án cung cấp API

Đơn vị xây dựng API cung cấp các thông tin báo cáo về tình hình hoạt động của website, ứng dụng.

Các yêu cầu kỹ thuật như sau:

 • Phương thức: POST
 • Kiểu trả về: JSON
 • Dữ liệu đầu vào: Nếu có yêu cầu xác thực.

VD:

{

“UserName”: “user1”,

“PassWord”: “123456”

}

 • Dữ liệu đầu ra: Cung cấp đủ các thông tin
  • Số lượng truy cập: (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
  • Số người bán :
   • Tổng số trên hệ thống (Tính đến thời điểm thống kê)
   • Số lượng người bán mới (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
  • Số lượng sản phầm:
   • Tổng số sản phẩm (SKU) (Tính đến thời điểm thống kê)
   • Số sản phẩm đăng bán mới (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
  • Số lượng giao dịch:
   • Tổng số đơn hàng (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
   • Tổng số đơn hàng thành công (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
   • Tổng số đơn hàng không thành công (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
  • Tổng giá trị giao dịch: Tổng số này ứng với tổng số đơn hàng giao dịch thành công (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)

VD:

{

“SoLuongTruyCap”: 100,

“SoNguoiBan”: 20,

“SoNguoiBanMoi”: 5,

“TongSoSanPham”: 20000,

“SoSanPhamMoi”: 1200,

“SoLuongGiaoDich”: 200,

“TongSoDonHangThanhCong”: 150,

“TongSoDongHangKhongThanhCong”: 50,

“TongGiaTriGiaoDich”: 1500000000

}

Đơn vị cần cung cấp các thông tin sau:

– Địa chỉ API

– Tài khoản và mật khẩu nếu API yêu cầu xác thực

2. Phương án cung cấp trang hiển thị báo cáo

Đơn vị xây dựng trang báo cáo thống kê cung cấp các thông tin báo cáo về tình hình hoạt động của website, ứng dụng.

Các thông tin cần cung cấp như sau:

 • Số lượng truy cập: (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
 • Số người bán :
  • Tổng số trên hệ thống (Tính đến thời điểm thống kê)
  • Số lượng người bán mới (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
 • Số lượng sản phầm:
  • Tổng số sản phẩm (SKU) (Tính đến thời điểm thống kê)
  • Số sản phẩm đăng bán mới (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
 • Số lượng giao dịch:
  • Tổng số đơn hàng (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
  • Tổng số đơn hàng thành công (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
  • Tổng số đơn hàng không thành công (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)
 • Tổng giá trị giao dịch: Tổng số này ứng với tổng số đơn hàng giao dịch thành công (Tính từ 1/1/202x -> Thời điểm thống kê)

Đơn vị cần cung cấp các thông tin sau khi xây dựng phương án tích hợp báo cáo thương mại điện tử

 • Địa chỉ trang báo cáo thống kê
 • Tài khoản và mật khẩu nếu hệ thống yêu cầu xác thực

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898