Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đầy đủ loại văn bản

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đầy đủ loại văn bản

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần: được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân, tổ chức chuyển nhượng và cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm có:

Thứ nhất, hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong công ty

 • Hợp đồng chuyển nhượng;
 • Biên bản thanh lý;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách cổ đông;
 • Sổ đăng ký cổ đông;
 • Điều lệ công ty

Thứ hai, hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng;
 • Biên bản thanh lý;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ khai thuế: Trường hợp chủ sở hữu ủy quyền cho công ty đi nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần:

Theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP hiện nay cơ quan đăng ký kinh doanh không quản lý việc thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần nên doanh nghiệp không phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp chỉ thực hiện chuyển nhượng cổ phần trong nội bộ công ty và thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp hồ sơ thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

 • Nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần

Đối với cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân với cách tính thuế như sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần  x  Thuế suất 0,1%

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Đối với tổ chức là pháp nhân khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần sẽ được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai vào tờ khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm.

Các trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần:

 • Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Trong trường hợp này, cổ đông sẽ không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần chưa thanh toán đó cho người khác.
 • Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Trong trường hợp này, cổ đông không được quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.
 • Quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông bị hạn chế theo quy định trong Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Chuyển nhượng cổ phần đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Đối với trường hợp này doanh nghiệp phải thông báo thay đổi nội dung này với cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp lại Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm có:

 • Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Văn bản pháp lý liên quan khác.

Nộp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần

Hồ sơ được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính, trong thời gian 03 ngày làm việc, hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ được cấp đăng ký doanh nghiệp mới.

Doanh nghiệp phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp mức lệ phí là 100.000 đồng.

Để thực hiện soạn hồ sơ chuyển nhượng cổ phần nhanh chóng, hiệu quả.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật HT để được tư vấn:

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail. com
 • Zalo: 0977659898

Kết quả quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ chuyển nhượng cổ phần của Luật HT

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng cổ phần;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ kê khai thuế TNCN;
 • Tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng nộp và theo dõi hồ sơ;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kết quả hồ sơ chuyển nhượng bàn giao cho quý khách hàng.
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898