Trang chủ Thành lập công ty Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật được không ?

Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật được không ?

Theo luật doanh nghiệp công ty có 2 người đại diện theo pháp luật là hoàn toàn đúng quy định. Người đại diện của doanh nghiệp là người thay mặt doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong mọi hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, Công ty Luật HT sẽ cung cấp cho bạn những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về vấn đề này.

Số lượng người đại diện theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 về số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Mặc dù Luật doanh nghiệp 2020 quy định, một doanh nghiệp có thể có nhiều hơn một người đại diện. Tuy nhiên quy định này chỉ được áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần mà không áp dụng đối với Công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp, công ty có nhiều người đại diện thì Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Các chức danh của người đại diện:

  • Trường hợp công ty TNHH một thành viên có từ 2 người đại diện trở lên thì giữ các chức danh sau: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc.
  • Trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 2 người đại diện trở lên thìgiữ các chức danh sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc.
  • Trường hợp công ty Cổ phần có từ 2 người đại diện trở lên, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

nguoi dai dien theo phap luat

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có các trách nhiệm sau:

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm các trách nhiệm nêu trên.

Trên đây là những quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về người đại diện của công ty. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào về vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn vui lòng liên hệ Luật HT để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898