Trang chủ Giấy phép thương mại điện tử [Tư vấn] đăng ký website khuyến mại quy định mới 2024

[Tư vấn] đăng ký website khuyến mại quy định mới 2024

Đăng ký website khuyến mại là một trong những thủ tục pháp lý mà thương nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến phải thực hiện để khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác) theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại, thường được thực hiện trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 52/2013/ NĐ-CP về Thương mại điện tử;
 • Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;
 • Thông tư 47/2014/ TT- BTC Quy định quản lý website thương mại điện tử.

Điều kiện đăng ký website khuyến mại

Thứ nhất, phải là doanh nghiệp, tổ chức được cấp mã số thuế, có đăng ký ngành nghề kinh doanh về thương mại điện tử

Thứ hai, có website hoặc ứng dụng đã được hoàn thiện đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Công bố thông tin chủ sở hữu website khuyến mại trực tuyến, gồm:

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

b) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức;

c) Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

 • Thông tin về hoạt động khuyến mại trên website khuyến mại trực tuyến: Thông tin về từng hoạt động khuyến mại đăng tải trên website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến phải bao gồm các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

b) Mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ;

c) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

d) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại;

đ) Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến;

e) Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ.

Nếu website/ứng dụng có cơ chế tiếp nhận ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực tuyến của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, những ý kiến này phải được hiển thị công khai trên website để những khách hàng khác xem được.

 • Xây dựng và công bố công khai trên trang chủ của website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến quy chế hoạt động, theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó. Nội dung quy chế bao gồm:

a) Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trên website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến;

b) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ khuyến mại trực tuyến;

c) Nếu website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến có kết hợp nhiều hình thức hoạt động khác nhau, mô tả quy trình giao dịch đối với từng hình thức tổ chức hoạt động này, bao gồm quy trình giao nhận hàng hóa (nếu có);

d) Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website/ứng dụng;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến, trường hợp một giao dịch có nhiều hơn 02 bên tham gia thì phải phân định rõ trách nhiệm giữa các bên bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ;

e) Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến trong những giao dịch thực hiện trên sàn;

g) Các quy định về an toàn thông tin, cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin và quản lý thông tin trên website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến;

h) Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến;

i) Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến theo quy định tại Điều 69 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;

k) Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến;

l) Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến;

m) Phân định trách nhiệm về cung cấp chứng từ hàng hóa giữa người bán, bên cung cấp dịch vụ website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến và bên cung cấp dịch vụ logistics trong trường hợp có giao kết sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba;

n) Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến;

o) Chính sách áp dụng chung cho các giao dịch trên website/ứng dụng khuyến mại trực tuyến liên quan đến vấn đề kiểm hàng, chính sách đổi trả, chính sách hoàn tiền (bao gồm những trường hợp hoàn tiền, quy trình và phương thức hoàn tiền cho khách hàng) trong trường hợp sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến.

 • Xây dựng và công bố trên website/ứng dụng cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Hồ sơ đăng ký website khuyến mại

 • Đơn đăng ký thiết lập website/ứng dụng cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến;
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập (đối với tổ chức); bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân), giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Đề án cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến, nội dung đề án nêu rõ:

– Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa;

– Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

 • Quy chế quản lý hoạt động của website/ứng dụng cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến tuân thủ các quy định tại Nghị định về thương mại điện tử và các quy định của pháp luật có liên quan;
 • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến, gồm các nội dung sau:

– Phân định trách nhiệm giữa các bên trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục để thực hiện hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật về khuyến mại;

– Quy định cụ thể nghĩa vụ giải quyết khiếu nại và bồi thường cho khách hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không phù hợp với nội dung đã thông báo hay cam kết.

 • Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký website khuyến mại

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dịch vụ khuyến mại trực tuyến được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn

Thủ tục xin đăng ký dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Bước 1: Hồ sơ được nộp bằng hình thức trực tuyến, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn

Doanh nghiệp,tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp điện tử được lưu trữ dưới dạng: jpg,png,jpeg,doc,docx,pdf,rar,zip,xls,xlsx.

Bước 2: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, doanh nghiệp, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng đăng ký website/ứng dụng cung cấp dịch vụ và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu, đính kèm hồ sơ lưu trữ dưới dạng điện tử và nộp hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, thương nhân, doanh nghiệp, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp, tổ chức nộp một bộ hồ sơ bản giấy bao gồm các tài liệu theo quy định, sau khi nhận được bản giấy trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương sẽ gửi qua email của doanh nghiệp xác nhận website/ứng dụng Sàn giao dịch đã được đăng ký đó là một đoạn mã để gắn lên website/ứng dụng sàn giao dịch, thể hiện thành biểu tượng đã đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Các hình thức cung cấp dịch vụ trên website khuyến mại trực tuyến:

 • Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác (voucher; vouchercode; e-voucher…);
 • Bán các thẻ khách hàng thường xuyên cho phép khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác so với khi mua hàng hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ (thẻ thành viên; thẻ hội viên; thẻ VIP, thẻ ưu đãi…);
 • Bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định, trong số lượng sản phẩm nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định (Sale 50%, 35%, 20%,10%; Flash Sale 10 sản phẩm từ 00h đến 1h; ưu đãi các mã giảm giá…)
 • Mua 1 tặng 1 hoặc tặng hàng hóa hoặc đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Bán hàng theo gói combo để được nhận ưu đãi;
 • Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến khác do Bộ Công Thương quy định.

Để thủ tục đăng ký website khuyến mại được nhanh chóng, hiệu quả, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật HT để được hỗ trợ kịp thời nhất!

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail.com
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898