Trang chủ Tạm ngừng hoạt động Gia hạn tạm ngừng kinh doanh

Gia hạn tạm ngừng kinh doanh

Gia hạn tạm ngừng kinh doanh là hình thức mà các doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng 1 năm, muốn tiếp tục tạm ngừng ở năm tiếp theo. Cũng tương tự như thủ tục tạm ngừng kinh doanh, thủ tục gia hạn được thực hiện và lưu ý các vấn đề sau:

Lưu ý về thời gian nộp hồ sơ gia hạn tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo gia hạn tạm ngừng kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh của năm tiếp theo

Lưu ý về thủ tục gia hạn tạm ngừng kinh doanh

Thứ nhất, soạn thảo hồ sơ gia hạn tạm ngừng kinh doanh, gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh ( mẫu theo : Phụ lục II-19 thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh).
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty cổ phần).
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Thứ hai, nộp hồ sơ thông báo gia hạn tạm ngừng kinh doanh

 • Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kịnh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính;
 • Hình thức nộp: Qua mạng điện tử;
 • Lệ phí nhà nước: Không

Thứ ba, nhận kết quả thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 • Trong thời gian 03 ngày làm việc Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật trạng thái doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động có thời hạn” trong hệ thống dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi Thông báo tạm ngừng cho doanh nghiệp.

Lưu ý về việc cần hoạt động kinh doanh trở lại trong thời gian tạm ngừng

 • Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn tạm ngừng và muốn hoạt động kinh doanh trở lại; công ty phải thực hiện thủ tục nộp thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với Phòng đăng ký kinh doanh để được hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

Lưu ý về nghĩa vụ thuế sau khi doanh nghiệp gia hạn tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ vào khoản 2 điều 4, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.”

Như vậy, đối với những công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trọn năm tài chính (từ 1/1 đến 31/12 của một năm) sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài, kê khai, báo cáo các loại thuế.

Đối với các công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh không trọn năm tài chính thì vẫn phải báo cáo thuế tháng, quý đến thời điểm tạm ngừng hoạt động, hồ sơ quyết toán năm.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 26 tháng 4 năm 2022 đến 25 tháng 4 năm 2023. Công ty sẽ phải thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2022
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Nếu có phát sinh chi trả lương) Quý 2/2021
 • Hồ sơ Quyết toán năm 2022

Sau ngày 25 tháng 4 năm 2023 nếu công ty ABC không tiếp tục nộp hồ sơ gia hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì công ty ABC sẽ hoạt động trở lại như bình thường và phải thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế từ thời điểm hoạt động trở lại.

Lưu ý về phạm vi gia hạn tạm ngừng

 • Doanh nghiệp có thể tạm ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc chỉ tạm ngừng hoạt động của một số đơn vị phụ thuộc là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Doanh nghiệp gia hạn tạm ngừng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì công ty mẹ vẫn có thể hoạt động bình thường;
 • Doanh nghiệp gia hạn tạm ngừng toàn bộ doanh nghiệp đồng thời chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng sẽ không hoạt động được.

Có cần phải thông báo tạm ngừng với cơ quan thuế về việc gia hạn không ?

 • Không. Các thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế được trao đổi qua mạng do đó chỉ cần nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thì sẽ được cập nhật sang cơ quan thuế quản lý.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898