Trang chủ Giải thể doanh nghiệp Giải thể công ty khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Giải thể công ty khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Giải thể công ty khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoặc theo quyết định của Tòa án; là trường hợp đặc biệt mà công ty bắt buộc phải thực hiện thủ tục giải thể. Căn cứ theo quy định tại Điều 212 Luật Doanh nghiệp: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp này thành lập;

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Thủ tục giải thể công ty khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Bước 1: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế), Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành:

 • Đăng tải quyết định và thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Chuyển tình trạng của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể.
 • Gửi thông tin về việc giải thể công ty cho Cơ quan thuế.

Bước 2: Công ty triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể công ty khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Thời hạn triệu tập họp: 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của công ty

Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Bước 4: Xin xác nhận nghĩa vụ hải quan và quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế

Hồ sơ xin xác nhận nghĩa vụ hải quan được nộp tại Tổng cục hải quan, bao gồm:

 • Công văn xin xác nhận nghĩa vụ hải quan;
 • Bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đóng mã số thuế;
 • Công văn quyết toán thuế;
 • Cam kết không hòan thuế;
 • Cam kết không nợ thuế….

Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể công ty

Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ thuế, công ty nộp hồ sơ giải thể đến sở kế hoạch và đầu tư, hồ sơ gồm có:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, kết thúc thủ tục giải thể công ty.

Trường hợp sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty mà Cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể và phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản. Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể công ty cho Cơ quan thuế và ra thông báo về việc giải thể của công ty.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898