Trang chủ Giải thể doanh nghiệp Quy trình giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Quy trình giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên là trường hợp công ty TNHH 1 thành viên chấm dứt hoạt động kinh doanh, rút lui khỏi thị trường thương mại. Quy trình giải thể công ty phải thực hiện và đáp ứng theo đúng quy định của pháp luật Doanh nghiệp. Bài viết sau đây của Luật HT xin cung cấp đến quý khách hàng nội dung giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên bị giải thể trong trường hợp sau đây

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Công ty TNHH 1 thành viên chỉ được giải thể khi đáp ứng điều kiện

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Trường hợp, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Thứ nhất, thông qua nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty

Khi nhận thấy doanh nghiệp không còn có thể hoạt động kinh doanh trên thị trường được nữa, chủ sở hữu công ty ra quyết định giải thể công ty.

Thứ hai, nộp hồ sơ thông báo đang thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể của chủ sở hữu, công ty gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo công ty đang thực hiện thủ tục giải thể;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sau khi nhận được thông báo giải thể doanh nghiệp, trong thời hạn 01 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng “Doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể” trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với trường hợp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty không phải thực hiện bước này.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế), Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành:

 • Đăng tải quyết định và thông báo tình trạng công ty TNHH 1 thành viên đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Chuyển tình trạng của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể.
 • Gửi thông tin về việc giải thể công ty cho Cơ quan thuế.

Thứ ba, thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của công ty

Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Thứ tư, thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế để giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đóng mã số thuế;
 • Công văn quyết toán thuế;
 • Cam kết không hòan thuế;
 • Cam kết không nợ thuế….

Thứ năm, nộp hồ sơ giải thể công ty

Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ thuế, công ty nộp hồ sơ giải thể đến Sở kế hoạch và đầu tư, hồ sơ gồm có:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, kết thúc thủ tục giải thể công ty.

Để thực hiện dịch vụ giải thể công ty TNHH 1 thành viên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail.com

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898