Trang chủ Thành lập công ty [Tư vấn] thành lập công ty đấu giá tài sản

[Tư vấn] thành lập công ty đấu giá tài sản

Thành lập công ty đấu giá tài sản với chức năng để bán các tài sản thuộc nhóm tài sản đấu giá cho từ hai người trở lên tham gia đấu giá. Ngành nghề đấu giá tài sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để thành lập công ty đấu giá chủ sở hữu công ty phải tuân thủ các điều kiện và thủ tục thành lập đặc biệt hơn so với các công ty kinh doanh những ngành nghề thông thường. Bài viết sau đây của Luật HT xin cung cấp những nội dung về điều kiện, thủ tục và những lưu ý khi thành lập công ty đấu giá.

thanh lap cong ty dau gia tai san

Mục lục

Cơ sở pháp lý

 • Luật đấu giá tài sản 2016;
 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
 • Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;
 • Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản

Điều kiện về loại hình công ty 

Công ty đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hai hình thức:

 • Doanh nghiệp tư nhân: do 01 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;
 • Công ty hợp danh:  phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Như vậy, chủ sở hữu công ty đấu giá tài sản lựa chọn 1 trong 2 loại hình doanh nghiệp trên để thành lập.

Điều kiện về đấu giá viên trong công ty đấu giá tài sản

 • Đối với doanh nghiệp đấu giá tư nhân: đấu giá viên là chủ doanh nghiệp, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp;
 • Đối với công ty đấu giá hợp danh: có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

Tiêu chuẩn của đấu giá viên

 • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá, điều kiện tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá:

Có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá.

Thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng. Người hoàn thành khóa đào tạo nghề đấu giá được cơ sở đào tạo nghề đấu giá cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá.

Các trường hợp sau thì được miễn đào tạo nghề đấu giá: Người đã là luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên. Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên.

 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá: thời gian tập sự hành nghề đấu giá là 6 tháng.
 • Sau khi đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, người đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá và thẻ đấu giá viên.
 • Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ. Đấu giá viên chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ. Khi điều hành cuộc đấu giá tài sản đấu giá viên phải đeo Thẻ. Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.

 Hình thức hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản của đấu giá viên

 • Việc hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đầu giá tài sản được thực hiện thông qua việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đấu giá tài sản.
 • Mỗi đấu giá viên chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Trường hợp đấu giá viên chuyển sang hành nghề cho một tổ chức đấu giá tài sản khác, đấu giá viên phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại thẻ đấu giá viên tại Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đặt trụ sở chính.

Điều kiện về tên của công ty đấu giá tài sản

Tên của công ty đấu giá được đặt theo cách thức sau: Cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh” + tên riêng.

Ví dụ: DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN THỊNH PHÁT

          CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG THỊNH

Lưu ý về việc đặt tên:

 • Công ty đấu giá tài sản không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đấu giá đã đăng ký;
 • Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;
 • Tên doanh nghiệp không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều kiện về địa chỉ trụ sở và cơ sở vật chất

 • Trụ sở chính của công ty đấu giá tài sản đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của công ty và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Không đặt trụ sở công ty tại địa chỉ là căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể;
 • Công ty phải có đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản và công bố thông tin công ty

Hồ sơ thành lập công ty đấu giá hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
 • Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, sổ đỏ trụ sở;
 • Cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp đấu giá tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, sổ đỏ trụ sở;
 • Cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản

Tài liệu cần chuẩn bị gồm có:

 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên trong công ty;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Hợp đồng thuê trụ sở, sổ đỏ trụ sở.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nộp phí thành lập theo quy định của pháp luật là 1.000.000 đồng;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Bước 3: Xin cấp mã số thuế cho công ty đấu giá tài sản tại Cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

Bước 4: Khắc dấu công ty đấu giá tài sản

Bước 5: Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây:

 • Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động;
 • Họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân; họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.

Dịch vụ thành lập công ty đấu giá tài sản của Luật HT

 • Tư vấn các điều kiện thành lập công ty đấu giá;
 • Tư vấn các thủ tục để thực hiện thành lập công ty đấu giá;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ cho khách hàng thành lập công ty đấu giá;
 • Nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả bàn giao cho khách hàng;
 • Thực hiện trọn gói dịch vụ thành lập, kết quả Quý khách hàng nhận được: Giấy chứng nhận hoạt động công ty đấu giá; Giấy xác nhận mã số thuế; Dấu công ty; Hồ sơ thành lập công ty;
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập công ty đấu giá như: Thay đổi, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động; Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện công ty đấu giá;
 • Tư vấn nghĩa vụ thuế của công ty đấu giá sau khi thành lập.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của công ty đấu giá tài sản

Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì thực hiện như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp nhưng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là giả mạo thì Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thì thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Danh mục tài sản công ty đấu giá tài sản được đấu giá

Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:

 • Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 • Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;
 • Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
 • Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;
 • Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;
 • Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
 • Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
 • Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;
 • Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;
 • Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;
 • Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc về thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898