Trang chủ Thành lập công ty Thành lập công ty đầu tư

Thành lập công ty đầu tư

Thành lập công ty đầu tư là hình thức doanh nghiệp được các nhà đầu tư, kinh doanh quan tâm. Hình thức đầu tư có thể tập trung vào một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, bất động sản, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng….Theo đó, các công ty đầu tư sẽ là những công ty đầu tư về nguồn lực tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, hàng hóa…Vậy thủ tục để thành lập công ty đầu tư cần thực hiện như thế nào? Sau đây, Luật HT xin cung cấp đến Quý khách hàng các thông tin sau:

Những lưu ý khi thành lập công ty đầu tư

Chủ thể thành lập công ty đầu tư

Chủ thể thành lập công ty đầu tư có thể là tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty

Đối với chủ thể thành lập công ty là cá nhân, cần lưu ý không thuộc các đối tượng sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ trường hợp người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trừ trường hợp người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tam giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Chủ thể thành lập công ty đầu tư là tổ chức, cần lưu ý không thuộc các trường hợp:

 • Bị đóng mã số thuế;
 • Không trong tình trạng tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
 • Bị tòa án, cơ quan có thẩm quyền đình chỉ, thu hồi đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập…

Lựa chọn loại hình thành lập công ty đầu tư

Tùy thuộc vào số lượng thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty, chủ thể tham gia thành lập có thể lựa chọn một trong các loại hình công ty phổ biến sau:

 • Công ty TNHH 1 thành viên: do 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức góp vốn thành lập, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đã góp vào công ty;
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: có từ 02 đến 50 thành viên góp vốn thành lập, thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình;
 • Công ty cổ phần: có từ 03 thành viên là cổ đông sáng lập, cổ đông công ty chịu trách nhiệm về tài sản và các nghĩa vụ khác trong phạm vi cổ phần sở hữu;
 • Công ty hợp danh:  phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
 • Doanh nghiệp tư nhân: do 01 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đặt tên công ty đầu tư

 • Tên công ty được đặt theo cách thức: Loại hình công ty + Tên riêng
 • Lưu ý về việc đặt tên: Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó; Tên doanh nghiệp không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty

 • Trụ sở chính của công ty đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của công ty và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Không đặt trụ sở công ty tại địa chỉ là căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể.

Đăng ký vốn điều lệ của công ty

 • Vốn điều lệ của công ty đầu tư là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần;
 • Vốn điều lệ sẽ tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng của công ty;
 • Trường hợp có quy định về vốn pháp định thì cần đăng ký vốn điều lệ ít nhất là bằng vốn pháp định;
 • Vốn điều lệ là căn cứ để xác định mức thuế môn bài hằng năm mà công ty phải đóng.

Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Lựa chọn người có trình độ chuyên môn hoặc trình độ quản lý để điều hành hoạt động của công ty đầu tư.

Ngành nghề kinh doanh công ty đầu tư

 • Tùy thuộc vào lĩnh vực mà doanh nghiệp cần đầu tư kinh doanh như: Tài chính, bất động sản, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng… công ty đăng ký ngành nghề thuộc lĩnh vực tương ứng, theo nguyên tắc mọi công ty đều có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề pháp luật không cấm.

Thủ tục thành lập công ty đầu tư

Hồ sơ thành lập công ty gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty đầu tư
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
 • Danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:
 • Với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
 • Tài liệu khác (nếu cần).
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty đầu tư.

Nộp hồ sơ thành lập công ty đầu tư và lệ phí công bố thông tin công ty

 • Hồ sơ thành lập công ty được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính. Thời gian xử lý hồ sơ 03 ngày làm việc;
 • Lệ phí công bố thông tin là 100.000 đồng.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty đầu tư và các thủ tục phải thực hiện sau thành lập công ty

 • Trong thời gian 03 ngày làm việc Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty đầu tư, trường hợp hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thông tin Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo để công ty hoàn thiện.

Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập công ty đầu tư

 • Khắc dấu công ty: con dấu sẽ do công ty tự khắc và tự chịu trách nhiệm, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 sau khi thành lập công ty không phải thực hiện thủ tục công bố mẫu con dấu.
 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng;
 • Đăng ký chữ số ký điện tử để thực hiện nộp thuế online, kê khai báo cáo thuế;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Khai và nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…

Hình thức đầu tư sau khi thành lập công ty 

Tùy thuộc vào phương án và mô hình kinh doanh của công ty đầu tư sau khi thành lập có thể lựa chọn các hình thức đầu tư như sau:

 • Đầu tư kinh doanh trực tiếp vào ngành nghề kinh doanh mà công ty đã đăng ký;
 • Đầu tư theo hình thức công ty mẹ, công ty con: góp vốn thành lập công ty mới, công ty đầu tư sở hữu trên 50% vốn góp;
 • Đầu tư theo hình thức là thành viên góp vốn, hợp tác kinh doanh: công ty đầu tư sở hữu từ 50% vốn góp trở xuống.

Dịch vụ thành lập công ty đầu tư của Luật HT

 • Tư vấn điều kiện để thực hiện thủ tục thành lập công ty đầu tư;
 • Tư vấn các thủ tục để thành lập công ty đầu tư;
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục thành lập công ty;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo Hồ sơ, chuẩn bị nội dung và soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khắc dấu công ty và các thủ tục sau thành lập công ty đầu tư.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898