Trang chủ Hộ kinh doanh cá thể Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể – 3 trường hợp

Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể – 3 trường hợp

Trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể, khi có sự thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh, chủ hộ cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi với cơ quan đăng ký hoạt động hộ kinh doanh. Để thực hiện thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh cần lưu ý những nội dung gì ? Hồ sơ, giấy tờ và thời gian thực hiện ra sao ? Bài viết sau đây của Luật HT sẽ cung cấp đến Quý khách hàng các thông tin hữu ích về vấn đề trên.

Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể được thực hiện khi nào?

Việc thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Thứ nhất, thay đổi chủ hộ kinh doanh trong trường hợp chuyển nhượng hộ kinh doanh;
 • Thứ hai, thay đổi chủ hộ kinh doanh trong trường hợp nhận thừa kế;
 • Thứ ba, thay đổi chủ hộ kinh doanh trong trường hợp tặng cho hộ kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể trong các trường hợp

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể do chuyển nhượng, gồm có:

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ hộ kinh doanh mới;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể do thừa kế, gồm có:

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh mới ký;
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ hộ kinh doanh mới;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể do tặng cho hộ kinh doanh, gồm có:

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh mới ký;
 • Hợp đồng tặng cho hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ hộ kinh doanh mới;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh.

Nộp hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh

 • Hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp quận/ huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ kinh doanh;
 • Thời hạn nộp hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi chủ hộ;
 • Thời gian xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc;
 • Lệ phí thay đổi chủ hộ kinh doanh: 100.000 đồng.

Những lưu ý khi thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể

Điều kiện của chủ hộ kinh doanh mới cần đáp ứng đó là: chủ hộ kinh doanh mới không thuộc các trường hợp sau đây:

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể mới

 • Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 • Chủ hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
 • Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Nghĩa vụ về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

 • Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.
 • Đối với trường hợp thay đổi chủ hộ do chuyển nhượng, chủ hộ kinh doanh cũ có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vốn;
 • Đối với trường hợp thay đổi chủ hộ do tặng cho, chủ hộ kinh doanh mới là người có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do nhận tặng cho vốn;
 • Đối với trường hợp thay đổi chủ hộ do thừa kế, chủ hộ kinh doanh mới không cần thực hiện thủ tục kê khai thuế.

Dịch vụ tư vấn thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể của Luật HT

 • Tư vấn các thông tin, tài liệu cần chuẩn bị để thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể;
 • Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ hộ và bàn giao lại kết quả cho khách hàng;
 • Tư vấn các nghĩa vụ về thuế của hộ kinh doanh;
 • Tư vấn pháp lý cho hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động;
 • Tư vấn thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật HT về thủ tục đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nếu Quý khách còn bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào về vấn đề này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898