Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do nhận thừa kế

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do nhận thừa kế

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do nhận thừa kế được Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh do nhận thừa kế

Thay đổi đăng ký kinh doanh do nhận thừa kế đối với doanh nghiệp tư nhân:

Điều 193 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó; Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thi tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đối với công ty TNHH một thành viên, nếu chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chết:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật Doanh nghiệp năm 2020 : Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, trường hợp thành viên công ty chết:

Trường hợp thành viên công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty. Trường hợp phần vốn góp của thành viên công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đối với công ty cổ phần, trường hợp cổ đông công ty chết:

Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Đối với công ty hợp danh, trường hợp thành viên hợp danh chết:

Thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ và nghĩa vụ tài sản khác thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Trường người chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế

Theo quy định tại Điều 622 Bộ luật dân sự 2015 thì sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài sản, phần vốn góp đó sẽ thuộc về Nhà nước.

Trường hợp người thừa kế không muốn trở thành thành viên công ty

Trên thực tế, có những trường hợp người thừa kế của thành viên công ty không muốn trở thành thành viên công ty do không muốn tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh hoặc cần tiền để thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 người thừa kế có thể yêu cầu công ty mua lại phần di sản mà mình được thừa kế.

Nếu công ty không muốn mua lại phần vốn góp đó, người thừa kế có thể thực hiện các hoạt động chào bán cho người ngoài công ty.

Hồ sơ và trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do nhận thừa kế

Đối với công ty TNHH, công ty hợp danh hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp do nhận thừa kế phải thông báo với sở kế hoạch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế, hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
 • Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với công ty TNHH 2 thành viên);
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật: trong trường hợp người chết là chủ sở hữu, thành viên công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Đối với công ty cổ phần thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh không phải thông báo với sở kế hoạch mà chỉ thực hiện trong nội bộ công ty, hồ sơ gồm có:

 •  Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh do nhận thừa kế và nộp lệ phí công bố thông tin

Hồ sơ thành lập công ty nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông qua hình thức nộp qua mạng điện tử tại trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Lệ phí công bố thông tin được thanh toán trong quá trình nộp hồ sơ với mức lệ phí là 100.000 đồng/ hồ sơ. Thời gian làm việc 03 ngày làm việc.

Kết quả Quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ của Luật HT

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi;
 • Hồ sơ thay đổi thay đổi đăng ký doanh nghiệp do nhận thừa kế;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến công ty trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Cung cấp các biểu mẫu, văn bản pháp lý.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898