Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Thay đổi địa chỉ, chứng minh nhân dân của người đại diện

Thay đổi địa chỉ, chứng minh nhân dân của người đại diện

Người đại diện theo pháp luật khi thay đổi địa chỉ, thay đổi chứng minh nhân dân phải thực hiện thủ tục thông báo với phòng đăng ký kinh doanh, để cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đúng thông tin của người đại diện. Thuận tiện trong hoạt động giao dịch, kinh doanh. Để thực hiện thay đổi thông tin của người đại diện, cần thực hiện như sau:

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ, chứng minh nhân dân

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ, chứng minh nhân dân của người đại diện

1.Thông báo thay đổi theo mẫu sau đây:

TÊN CÔNG TY 
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:        /TB………, ngày …. tháng …. năm 20…..

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):……………………Ngày cấp …../.…/……..Nơi cấp:

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

Cập nhật thông tin giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật:

 • Họ và tên:………………………………
 • Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:…………………………..
 • Ngày cấp: …………………………
 • Nơi cấp: …………………………………………….
 • Địa chỉ liên lạc:………………………………….
 • Địa chỉ thường trú:………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)

2. Bản sao công chứng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu mới của người đại diện theo pháp luật

3. Văn bản ủy quyền và bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thay đổi

 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân gồm: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu mới của người đại diện.

Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ, chứng minh nhân dân của người đại diện

 • Sau khi soạn thảo đầy đủ thành phần hồ sơ, người nộp hồ sơ thực hiện nộp hồ sơ thay đổi qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong thời gian 03 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty.
 • Lệ phí nộp hồ sơ thay đổi, công bố thông tin doanh nghiệp là 100.000 đồng.

Các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi địa chỉ, chứng minh nhân dân

 • Thay đổi lại thông tin địa chỉ, chứng minh nhân dân với ngân hàng để thuận tiện trong hoạt động giao dịch;
 • Trường hợp người đại diện đồng thời là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty thì cũng cần làm thủ tục thay đổi thông tin;
 • Thay đổi thông tin địa chỉ, chứng minh nhân dân mới của người đại diện trên các giấy phép con (nếu có).

Dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ, chứng minh nhân dân của Luật HT

 • Tư vấn các thông tin, tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ, chứng minh nhân dân;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ thay đổi;
 • Tư vấn thủ tục thay đổi căn cước công dân của giám đốc;
 • Tư vấn quy trình, cách thức nộp hồ sơ thay đổi qua mạng điện tử.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ luật HT để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898