Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện những bước nào ? Đây là vấn đề thắc mắc của các công ty hiện nay khi trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn phát sinh những nội dung đăng ký doanh nghiệp phải thay đổi. Bài viết sau đây của Luật HT xin cung cấp đến các Quý công ty nội dung hữu ích để giải đáp những thắc mắc trên.

Xác định nội dung cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Các nội dung cần thực hiện thủ tục đăng ký/ thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp là những nội dung được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh của công ty, đó là:

 • Tên công ty;
 • Địa chỉ trụ sở công ty;
 • Vốn điều lệ công ty;
 • Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên;
 • Thành viên công ty đối với công ty cổ phần;
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Các thông tin đăng ký thuế;
 • Thông tin trên giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Thông tin liên lạc như: số điện thoại, fax, email, website.

Các nội dung cần lưu ý khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Không được thực hiện thủ tục thay đổi khi công ty thuộc một trong những trường hợp sau

Bị treo mã số thuế doanh nghiệp trong trường hợp không hoạt động tại trụ sở công ty;

Đã bị Cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Lưu ý khi thay đổi tên công ty

Tên công ty thay đổi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty đã đăng ký trước đó;

Tên công ty phải phù hợp với thuần phòng mỹ tục, không vi phạm đạo đức, lịch sử, văn hóa.

Lưu ý khi thay đổi giảm vốn điều lệ

Tất cả các loại hình công ty chỉ được giảm vốn điều lệ khi đã hoạt động đủ 2 năm liên tục; trừ trường hợp giảm vốn điều lệ do không góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Việc giảm vốn điều lệ được thực hiện bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho tất cả cổ đông, thành viên công ty, tương ứng với tỷ lệ phần trăm sở hữu vốn của họ trong công ty. Chứ không được hoàn trả cho 1 cổ đông, 1 thành viên nhất định trong công ty;

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, khi giảm vốn điều lệ phải cung cấp Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Lưu ý khi thay đổi cổ đông của công ty cổ phần

Khi thay đổi cổ đông của công ty cổ phần do chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, công ty không cần phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thủ tục này sẽ được thực hiện trong nội bộ công ty và cổ đông chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện thủ tục nộp hồ sơ và nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần. Nếu cổ đông đó không nộp được hồ sơ thì công ty sẽ phải nộp thay.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính như sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần  x  Thuế suất 0,1%

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, thành viên chuyển nhượng vốn phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu thành viên đó không nộp được hồ sơ thì công ty sẽ phải nộp thay.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính như sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 20%
 • Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn góp

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, cá nhân bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân kể cả trong trường hợp không phát sinh thu nhập tính thuế.

Lưu ý khi thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Khi thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, trường hợp thành viên là cá nhân, phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vốn tương tự như công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính như sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 20%
 • Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn góp

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, cá nhân bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân kể cả trong trường hợp không phát sinh thu nhập tính thuế.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định và Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Nghị quyết, quyết định và Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và lệ phí công bố thông tin

 • Hồ sơ thông báo thay đổi và lệ phí công bố thông tin được nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính, thời gian xử lý hồ sơ là 03 ngày làm việc.
 • Hình thức nộp hồ sơ: Qua mạng điện tử
 • Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản thanh toán ngay sau quá trình nộp hồ sơ, mức lệ phí là 100.000 đồng, nếu doanh nghiệp không nộp lệ phí công bố thông tin thì sẽ không nộp được hồ sơ thay đổi.

Bước 3: Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Trường hợp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp lệ, sau 03 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi, Giấy xác nhận thay đổi cho công ty;
 • Hình thức nhận hồ sơ: nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc nhận thông qua chuyển phát của Bưu điện;
 • Sau khi được cấp Đăng ký kinh doanh mới, bản Đăng ký kinh doanh cũ của công ty hết hiệu lực và không phải trả lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty lưu giữ lại tại trụ sở công ty.

Lưu ý sau khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Với các trường hợp thay đổi nội dung như: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, người đại diện sau khi thay đổi doanh nghiệp cần thực hiện:

 • Cập nhật thông tin thay đổi với ngân hàng;
 • Thay đổi biển công ty: nếu thay đổi tên công ty, trụ sở công ty;
 • Khắc lại con dấu công ty trong trường hợp thay đổi tên công ty, trụ sở công ty;
 • Cập nhật thông tin mới được ghi nhận trên các loại giấy phép con, chứng chỉ, giấy tờ sở hữu tài sản (nếu có);
 • Cập nhật thông tin trên hóa đơn điện tử, chữ ký số;
 • Thông báo với đối tác, khách hàng của công ty…

Mọi nội dung vướng mắc về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật HT để được hỗ trợ tư vấn miễn phí!

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail. com
 • Zalo: 0977659898
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898