Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp 03 bước thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

03 bước thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH

Thay đổi thành viên góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những nội dung làm thay đổi cơ cấu, tổ chức của công ty, chính vì vậy công ty phải có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thông báo thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh, cá nhân chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Vậy thủ tục thực hiện ra sao ? Luật HT xin cung cấp đến Quý khách hàng thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH như sau:

Thông tin, tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện thay đổi thành viên góp vốn

 • Thông tin mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty;
 • Họ và tên thành viên chuyển nhượng;
 • Họ và tên, thông tin của thành viên nhận chuyển nhượng: bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn góp là pháp nhân; chứng minh nhân dân, căn cước công dân; hộ chiếu trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn góp là cá nhân;
 • Thông tin số vốn góp nhận chuyển nhượng: giá trị chuyển nhượng, tỷ lệ phần trăm vốn góp chuyển nhượng tương ứng với số vốn điều lệ công ty.

3 bước thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn

Bước 1: Chuyển nhượng vốn góp

Việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa thành viên chuyển nhượng và thành viên nhận chuyển nhượng. Quá trình chuyển nhượng vốn góp thành viên chuyển nhượng cần lưu ý các nội dung sau:

Thực hiện nghĩa vụ thuế của thành viên chuyển nhượng vốn

Đối với cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh thu nhập tính thuế với cách tính thuế như sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 20%
 • Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn góp

Đối với thành viên là pháp nhân khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai vào tờ khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm.

Hồ sơ chuyển nhượng gồm:

 • Biên bản họp Hội đồng thành viên;
 • Quyết định Hội đồng thành viên;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Trách nhiệm của thành viên nhận chuyển nhượng vốn

 • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn nhận chuyển nhượng;
 • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp từ thời điểm thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
 • Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;
 • Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, kê khai thuế thu nhập cá nhân

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn công ty cần phải thực hiện hai nội dung: nộp hồ sơ thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN (áp dụng với trường hợp thành viên góp vốn là cá nhân), hai thủ tục này được thực hiện song song.

Hồ sơ khai thuế gồm:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ khai thuế: Trường hợp chủ sở hữu ủy quyền cho công ty đi nộp hồ sơ;
 • Chứng từ liên quan đến việc góp vốn của thành viên chuyển nhượng: phiếu thu tiền, sổ hạch toán tài khoản 411,111…
 • Chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp: phiếu thu, chi tiền, sổ hạch toán tài khoản 411,111…
 • Giấy giới thiệu.

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện quản lý phần vốn góp và danh sách thành viên nhận ủy quyền trong trường hợp thành viên nhận vốn là pháp nhân;
 • Văn bản ủy quyền cho Luật HT thực hiện thủ tục thay đổi thành viên.

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp và lệ phí công bố thông tin sẽ nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

Hồ sơ kê khai thuế sẽ nộp tại Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

Cá nhân chuyển nhượng nộp thuế TNCN (nếu có).

Bước 3: Hoàn thành thủ tục thay đổi thành viên góp vốn

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật HT sẽ nhận được kết quả trong thời gian 03 ngày làm việc đối với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, 10 -12 ngày làm việc đối với thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH của Luật HT:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về thay đổi thành viên công ty TNHH do chuyển nhượng vốn cho doanh nghiêp;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH do chuyển nhượng vốn cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH do chuyển nhượng vốn;
 • Tư vấn các nộp dung pháp lý khác liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:
 • Cung cấp các văn bản pháp lý, mẫu văn bản pháp lý…

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail. com
 • Zalo: 0977659898
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898