Trang chủ Giấy phép thương mại điện tử Thông báo ứng dụng bán hàng với Bộ Công Thương

Thông báo ứng dụng bán hàng với Bộ Công Thương

Ứng dụng bán hàng hiện nay đang được rất nhiều người bán hàng sử dụng để bán hàng hóa, dịch vụ của mình bởi tính tiện lợi của nó có thể cài đặt trên mọi thiết bị di động và truy cập để đặt hàng mọi lúc, mọi nơi. Khi thiết lập ứng dụng để bán hàng, người bán phải thực hiện thủ tục thông báo ứng dụng bán hàng với Bộ Công Thương, thủ tục và quy trình thông báo được thực hiện như sau:

Mục lục

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 52/2013/ NĐ-CP về Thương mại điện tử;
 • Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;
 • Nghị định 08/2018/NĐ- CP Sửa đổi một số nghị định liên quan đên điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ công thương;
 • Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;
 • Thông tư 47/2014/ TT- BTC Quy định quản lý ứng dụng thương mại điện tử;
 • Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập ứng dụng thương mại điện tử bán hàng nếu ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến. Thủ tục thông báo được trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử trước khi chính thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến người dùng.

Điều kiện để thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục thông báo ứng dụng bán hàng với Bộ Công Thương

Thứ nhất, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có mã số thuế

Thứ hai, có ứng dụng (app) bán hàng cung cấp đầy đủ các thông tin và hoàn thiện được các tính năng sau:

1. Thông tin về người sở hữu ứng dụng

 • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
 • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

2. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

 • Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên ứng dụng, người bán phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.
 • Thông tin về hàng hóa công bố trên ứng dụng phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.
 • Người bán hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó.

3. Thông tin về giá cả

 • Thông tin về giá hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu có, phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác;
 • Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết trên ứng dụng không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

4. Thông tin về điều kiện giao dịch chung

 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố những điều kiện giao dịch chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên ứng dụng, bao gồm:
 • Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;
 • Chính sách kiểm hàng; chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;
 • Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;
 • Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có;
 • Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.
 • Các điều kiện giao dịch chung phải có màu chữ tương phản với màu nền của phần ứng dụng đăng các điều kiện giao dịch chung đó và ngôn ngữ thể hiện điều kiện giao dịch chung phải bao gồm tiếng Việt.
 • Trong trường hợp ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến, người bán phải có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng.

5. Thông tin về vận chuyển và giao nhận

 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố những thông tin sau về điều kiện vận chuyển và giao nhận áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên ứng dụng:
 • Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;
 • Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;
 • Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có;
 • Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.
 • Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

6. Thông tin về các phương thức thanh toán

 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên ứng dụng, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.
 • Nếu ứng dụng thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng này được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.

7. Lưu ý các thông tin phải đảm bảo yêu cầu:

 • Rõ ràng, chính xác, dễ tìm và dễ hiểu;
 • Được sắp xếp tại các mục tương ứng trên ứng dụng và có thể truy cập bằng phương pháp trực tuyến;
 • Có khả năng lưu trữ, in và hiển thị được về sau;
 • Được hiển thị rõ đối với khách hàng trước thời điểm khách hàng gửi đề nghị giao kết hợp đồng;
 • Trong trường hợp ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến, phải công bố trên trang chủ ứng dụng đường dẫn đến các thông tin:
 • Thông tin về điều kiện giao dịch chung;
 • Thông tin về vận chuyển và giao nhận;
 • Thông tin về các phương thức thanh toán.

Hồ sơ chuẩn bị để thực hiện thủ tục thông báo ứng dụng bán hàng

 • Đăng ký kinh doanh trường hợp chủ sở hữu ứng dụng là doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/ Hộ chiếu) trường hợp chủ sở hữu ứng dụng là cá nhân;
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Bản ảnh logo của ứng dụng;
 • Liên kết để tải ứng dụng trên các hệ điều hành;
 • Giấy tờ khác theo yêu cầu của Bộ Công thương.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ứng dụng bán hàng

 • Việc tiếp nhận, xử lý thông báo ứng dụng bán hàng được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn

Quy trình thông báo website, ứng dụng bán hàng

 • Bước 1: chuẩn bị hồ sơ nộp điện tử được lưu trữ dưới dạng: jpg,png,jpeg,doc,docx,pdf,rar,zip,xls,xlsx.
 • Bước 2: Người bán tạo tài khoản tại: http://online.gov.vn/Account/RegisterPersonal
 • Sau khi đăng ký tài khoản. Bộ Công Thương sẽ tiến hành xét duyệt tài khoản và phản hồi qua email. Nếu tài khoản được duyệt, bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký để tiến hành đăng nhập hệ thống
 • Bước 3: Đăng nhập hệ thống và kê khai thông tin thông báo ứng dụng bán hàng
 • Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký xác nhận ứng dụng bán hàng đã thông báo đó là một đoạn mã để gắn lên ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Kết quả thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận được:

thong bao ung dung ban hang

Những vướng mắc mà khách hàng gặp phải khi thực hiện việc thông báo ứng dụng thương mại điện tử bán hàng:

Ứng dụng bán hàng là gì?

Ứng dụng thương mại điện tử bán hàng là ứng dụng thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình

Tôi bán hàng trên app shopee thì có phải thông báo với Bộ Công Thương không?

Ứng dụng shopee là một trong những sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất hiện nay và shopee đã thực hiện thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công Thương. Do đó, các tổ chức, cá nhân là người bán hàng trên shopee thì không cần thực hiện thủ tục thông báo mà chỉ cần đáp ứng các điều kiện, tuân thủ các quy định của shopee đặt ra.

Công ty chúng tôi vừa bán hàng trên ứng dụng (app), vừa bán hàng trên website thì thủ tục thông báo như thế nào ?

Công ty phải thực hiện hai thủ tục thông báo với Bộ Công Thương đó là:

 • Thông báo ứng dụng thương mại điện tử bán hàng;
 • Thông báo website thương mại điện tử bán hàng.

Lưu ý: các tính năng và nội dung trên ứng dụng bán hàng và website bán hàng phải được hoàn tất và đồng bộ với nhau.

Công ty chúng tôi muốn lập một ứng dụng bán tất cả các sản phẩm hàng hóa có được không ? đồng thời chúng tôi cũng cho những cá nhân, doanh nghiệp khác bán trên ứng dụng của công ty.

Công ty hoàn toàn có thể bán tất cả các sản phẩm hàng hóa mà pháp luật không cấm, với những sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện người bán phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh và phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó.

Trường hợp cho phép cá nhân, doanh nghiệp khác bán trên ứng dụng của công ty thì phải thực hiện thủ tục “Đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công Thương”.

Dịch vụ thông báo ứng dụng bán hàng của Luật HT

 • Tư vấn, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử đã đáp ứng điều kiện để thông báo;
 • Tư vấn hoàn thiện các nội dung và tính năng cho ứng dụng thương mại điện tử bán hàng;
 • Tư vấn soạn thảo các nội dung thông tin để đăng tải trên ứng dụng bán hàng;
 • Tư vấn các thủ tục để thực hiện thông báo ứng dụng bán hàng;
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục thông báo ứng dụng bán hàng;
 • Thực hiện thông báo ứng dụng bán hàng với Bộ Công thương;
 • Tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của ứng dụng.
 • Thông tin liên hệ:
 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail.com
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898