Trang chủ Giải thể doanh nghiệp Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Việt Nam

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Việt Nam

Giải thể chi nhánh công ty Việt Nam, là việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty. Vì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Nên việc giải thể chi nhánh phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty mẹ.

Các trường hợp thực hiện giải thể chi nhánh công ty Việt Nam

Chi nhánh công ty Việt Nam giải thể trong hai trường hợp sau:

 • Giải thể theo quyết định của chính công ty;
 • Giải thể theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Các bước thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty Việt Nam

Bước 1: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và đóng cửa mã số thuế của chi nhánh

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh thì chi nhánh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Hồ sơ xin đóng cửa mã số thuế của chi nhánh gồm có:

 • Quyết định của công ty về việc giải thể chi nhánh;
 • Công văn đề nghị đóng mã số thuế;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;
 • Giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ.

Hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý hoạt động của chi nhánh. Trong thời gian 10-15 ngày làm việc sau khi kiểm tra toàn bộ nghĩa vụ thuế của chi nhánh. Trường hợp nghĩa vụ thuế của chi nhánh đã hoàn thiện không có nợ đọng về thuế, cơ quan thuế sẽ gửi công văn xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho doanh nghiệp và cập nhật tình trạng hoạt động của chi nhánh trên hệ thống quản lý thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh công ty Việt Nam

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể chi nhánh công ty Việt Nam của cơ quan thuế, công ty nộp hồ sơ giải thể chi nhánh, bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh.

Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở, thời gian xử lý hồ sơ là 05 ngày làm việc.

Bước 3: Quy trình xử lý hồ sơ giải thể chi nhánh công ty Việt Nam của Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ giải thể chi nhánh công ty Việt Nam, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Như vậy, để đảm bảo thuận tiện cho việc giải thể chi nhánh, chi nhánh phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của mình để Phòng đăng ký kinh doanh nhanh chóng hoàn thiện quy trình xử lý ở bước 3.

Bước 4: Trả con dấu chi nhánh

Trường hợp chi nhánh công ty sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, công ty có nghĩa vụ trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Trường hợp con dấu chi nhánh do công ty tự khắc từ ngày 01/07/2015 đến nay thì công ty có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu chi nhánh, mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Dịch vụ thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể doanh nghiệp của Luật HT

 • Tư vấn các vấn đề về thuế để thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh;
 • Tư vấn các bước thực hiện giải thể chi nhánh;
 • Tư vấn hồ sơ cần phải nộp để giải thể chi nhánh công ty Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể chi nhánh;
 • Nộp và theo dõi hồ sơ giải thể chi nhánh;
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng.

Thông tin Quý khách hàng cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ tư vấn gải thể chi nhánh của Luật HT

 • Bản photo đăng ký hoạt động chi nhánh công ty;
 • Bản photo đăng ký doanh nghiệp công ty;
 • Thông tin về nghĩa vụ thuế của chi nhánh.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898