Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần năm 2024

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần năm 2024

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi mà công ty cần điều chỉnh số vốn điều lệ tương ứng với nguồn vốn thực tại của công ty. Để thực hiện thủ tục giảm vốn, Quý công ty cần thực hiện như sau:

Mục lục

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số 01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp.

Thứ nhất, lựa chọn hình thức để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại khoản 5 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đông và theo quyết định của công ty;
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh và cơ cấu quản lý của công ty, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị lựa chọn cách thức giảm vốn phù hợp với thực tế.

Thứ hai, hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gồm có:

 • Thông báo giảm vốn điều lệ do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Lưu ý: Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ do các cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo giảm vốn điều lệ, thay đổi cổ đông sáng lập do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
 • Danh sách cổ đông sáng lập thay đổi;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Thứ ba, thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ

Bước 2: Nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính;
 • Hình thức nộp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/;
 • Lệ phí công bố thông tin là 100.000 đồng, được thanh toán trong quá trình nộp hồ sơ;
 • Thời gian xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi

 • Trong 03 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo chấp thuận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho công ty;
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ, hồ sơ nộp lại sẽ được tính thời gian nộp từ đầu.

Những vướng mắc của khách hàng gặp phải khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần có phải cung cấp báo cáo tài chính của công ty không ?

Trả lời: Không. Công ty cổ phần không cần cung cấp báo cáo tài chính khi nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty.

Số vốn điều lệ được giảm là bao nhiêu khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần ?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, không quy định số vốn điều lệ được giảm cụ thể là bao nhiêu. Do đó, công ty căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính – kế toán của công ty để đăng ký số vốn điều lệ sau khi giảm cho phù hợp.

Lưu ý: Nếu công ty kinh doanh ngành nghề có yêu cầu phải đáp ứng số vốn nhất định mới đủ điều kiện kinh doanh thì công ty không giảm vốn thấp hơn số vốn đó.

Cần chuẩn bị những gì để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần ?

Trả lời: Công ty cần chuẩn bị các thông tin sau để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ:

 • Số vốn điều lệ sau khi giảm;
 • Danh sách cổ đông của công ty;
 • Hình thức giảm vốn;
 • Thông tin của công ty.

Công ty cổ phần có cần phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài do thay đổi vốn điều lệ không? Thời điểm nộp khi nào ?

Trả lời: Có. Trong trường hợp sau khi giảm vốn điều lệ thì mức lệ phí môn bài phải nộp thay đổi. Công ty nộp tờ khai lệ phí và nộp phí chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

 • Ví dụ: Năm 2022 công ty HTLaw có vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Mức lệ phí môn bài phải nộp cho năm 2022 là 3.000.000 đồng/ năm.
 • Tháng 9/2022 công ty HTLaw giảm vốn điều lệ là 9 tỷ đồng, chậm nhất đến ngày 30/1/2023 công ty phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài năm 2023 là 2.000.000 đồng/ năm.

Công ty cổ phần vừa giảm vốn điều lệ, đồng thời thay đổi người đại diện có được không ?

Trả lời: Có. Công ty cổ phần vừa có thể giảm vốn điều lệ, đồng thời thay đổi các nội dung khác trong cùng 1 bộ hồ sơ.

Sau khi giảm vốn điều lệ, các nghĩa vụ tài chính của công ty được thực hiện như thế nào ?

Trả lời: Công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ

Dịch vụ tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần của Luật HT

 • Tư vấn các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty;
 • Tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ;
 • Tư vấn những vướng mắc sau khi giảm vốn điều lệ;
 • Nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả bàn giao cho khách hàng.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898