Trang chủ Giấy phép in, xuất bản, phát hành Thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là các loại như sách, tài liệu, ấn phẩm khác được nhập khẩu vào Việt Nam để phục vụ cho việc học tập cá nhân, nghiên cứu, giảng dạy hoặc lưu hành trong nội bộ doanh nghiệp, tổ chức. Khi cá nhân, tổ chức nhập khẩu các xuất bản phẩm này phải xin giấy phép, nếu không xin cấp phép thì sẽ không được thông quan.

Cơ sở pháp lý

 • Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;
 • Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Căn cứ theo quy định Điều 41, Điều 42 Luật Xuất bản 2012, thì: Việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép nhập khẩu, trừ 5 trường hợp sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mà chỉ làm thủ tục theo quy định của pháp luật về hải quan trong trường hợp nhập khẩu các loại xuất bản phẩm sau đây:

a) Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức;

b) Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;

c) Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân;

d) Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.

2. Việc nhập khẩu xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật về ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Xuất bản phẩm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này sau khi sử dụng phải tái xuất; trường hợp chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

Xuất bản phẩm quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này nếu có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế thì phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

Xuất bản phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được kinh doanh dưới mọi hình thức.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm do mình nhập khẩu.

5. Xuất bản phẩm có nội dung vi phạm khoản 1 Điều 10 của Luật này không được đưa vào Việt Nam dưới mọi hình thức.

Trường hợp Quý khách hàng nhập khẩu sách để kinh doanh vui lòng tham khảo bài viết:

–> Giấy phép nhập khẩu sách để kinh doanh

Hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 • Đơn đề nghị nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

 • Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu;

 • Bản sao vận đơn, hóa đơn, giấy báo nhận hàng;

 • Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép).

Cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ

 • Cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành. Thời gian xử lý hồ sơ 15 ngày làm việc;
 • Doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và truyền thông cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu. Thời gian xử lý hồ sơ 03 ngày làm việc.
 • Lệ phí nhà nước: 50.000 đồng/bộ hồ sơ

Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của Luật HT

 • Tư vấn các trường hợp phải thực hiện thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm;
 • Tư vấn hồ sơ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu;
 • Tư vấn thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm;
 • Soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;
 • Nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao lại cho Quý khách hàng.
 • Tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thông tin liên hệ:
 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail.com
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898