Trang chủ Tạm ngừng hoạt động Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thông báo tạm ngừng kinh doanh là thủ tục tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Việc tạm ngừng kinh doanh này có thể giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Để tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh đúng luật và hiệu quả. Sau đây, Luật HT xin cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh với các nội dung sau :

Thứ nhất, thời gian thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thời gian tạm ngừng hoạt động kịnh doanh của doanh nghiệp trong mỗi lần thông báo không được quá một năm. Vì vậy, nếu hết thời hạn một năm doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì sẽ phải nộp hồ sơ gia hạn. Luật Doanh nghiệp không hạn chế thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh liên tiếp của doanh nghiệp.

Thứ hai, phạm vi tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp có thể tạm ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc chỉ tạm ngừng hoạt động của một số đơn vị phụ thuộc là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thứ ba, thời gian nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Thứ tư, các bước để thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh

Bước 1: Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh

Để soạn thảo hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho Luật HT mã số thuế của doanh nghiệp, thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, hồ sơ tạm ngừng gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh ( mẫu theo : Phụ lục II-19 thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh).
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty cổ phần).
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp gửi hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Thời gian xử lý hồ sơ 03 ngày làm việc.

Thứ năm, những lưu ý sau khi doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh

Về nghĩa vụ thuế:

Căn cứ vào khoản 2 điều 4, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.”

Như vậy, đối với những công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trọn năm tài chính (từ 1/1 đến 31/12 của một năm) sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài, kê khai, báo cáo các loại thuế.

Đối với các công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh không trọn năm tài chính thì vẫn phải báo cáo thuế tháng, quý đến thời điểm tạm ngừng hoạt động, hồ sơ quyết toán năm.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 26 tháng 4 năm 2022 đến 25 tháng 4 năm 2023. Công ty sẽ phải thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2022
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Nếu có phát sinh chi trả lương) Quý 2/2021
 • Hồ sơ Quyết toán năm 2022

Sau ngày 25 tháng 4 năm 2023 nếu công ty ABC không tiếp tục nộp hồ sơ gia hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì công ty ABC sẽ hoạt động trở lại như bình thường và phải thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế từ thời điểm hoạt động trở lại.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh:

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, công ty sẽ mặc nhiên hoạt động trở lại, trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng sẽ phải làm hồ sơ gia hạn tiếp thời gian tạm ngừng.

Doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời hạn tạm ngừng

Đối với trường hợp này, công ty phải thực hiện thủ tục nộp thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với Sở Kế hoạch và đầu tư để được hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

Dịch vụ tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Luật HT

 • Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
 • Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
 • Tư vấn hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
 • Tư vấn về nghĩa vụ thuế sau khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
 • Tư vấn hoạt động trở lại trước thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
 • Thông tin liên hệ:

Hotline: 0977659898

Email: info.htlaw@gmail. com

Zalo: 0977659898

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898