Trang chủ Thành lập công ty Thủ tục thành lập công ty holding [Mới nhất]

Thủ tục thành lập công ty holding [Mới nhất]

Thành lập công ty holding là mô hình đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, đây là hình thức công ty nắm giữ tài sản của công ty khác, một mô hình rất phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Lợi thế của công ty holding là nắm giữ tài sản, cho phép các nhà đầu tư khác nhau có thể đầu tư và quản lý vào các công ty con. Vậy để thành lập công ty holding cần những điều kiện và thủ tục như thế nào? Sau đây, Luật HT xin cung cấp đến Quý khách hàng những thông tin hữu ích về thủ tục thành lập công ty holding như sau:

thanh lap cong ty holding

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty holding là công ty gì?

 • Công ty holding là một công ty làm chủ cổ phần hoặc phần vốn góp tại các công ty khác, bản chất công ty này không sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà chỉ có chức năng giữ cổ phần hoặc phần vốn góp để chi phối các công ty mà công ty con mà công ty holding làm chủ, giảm rủi ro cho người nắm giữ cổ phần và đôi khi che dấu thông tin cá nhân làm chủ của công ty đó.
 • Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp không có quy định nào cụ thể về công ty holding, nhưng với bản chất công ty là nắm giữ cổ phần hoặc phần vốn góp để chi phối các công ty con thì cách thức hoạt động của công ty holding theo mô hình công ty mẹ, công ty con được quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

Phân loại công ty holding

 • Công ty holding về kinh doanh: Công ty holding có vai trò là công ty đầu tư vốn vào các công ty con và tham gia quản lý trực tiếp các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty mà công ty holding nắm giữ;
 • Công ty holding về đầu tư: Công ty holding đóng vai trò là công ty mẹ, nắm giữ vốn đầu tư vào công ty con để kiếm lợi nhuận;
 • Công ty holding về quản lý, điều hành: Công ty holding quản lý trực tiếp các công ty con.

Cách thức thành lập công ty holding

Lựa chọn loại hình công ty holding

Công ty holding được hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các loại hình công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm có:

 • Công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Để công ty holding có thể dễ dàng quản lý cổ phiếu (cổ phần), quản lý phần góp vốn của mình ở các công ty khác, cơ cấu tổ chức quản lý chặt chẽ, phân định rõ ràng quyền và trách nhiệm của các bộ phận. Nhà đầu tư nên lựa chọn công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần thành lập để quản lý.

Chuẩn bị thông tin thành lập công ty holding, gồm có:

Đặt tên công ty holding: Tên công ty được đặt theo cách thức: “Tên loại hình công ty” + “Tên riêng”

 • Ví dụ: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚ HOLDING
 • Lưu ý: tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với công ty khác đã thành lập. Tên công ty còn được dịch ra tên nước ngoài, được viết tắt.

Địa chỉ trụ sở của công ty: Trụ sở chính của công ty đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của công ty và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Không đặt trụ sở công ty tại địa chỉ là căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể.

Đăng ký vốn điều lệ cho công ty: Vốn điều lệ được đăng ký tương ứng với số tiền bỏ ra để đầu tư kinh doanh của các thành viên tham gia góp vốn. Số vốn này phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh và khả năng của công ty và là căn cứ để xác định mức thuế môn bài hằng năm mà công ty phải đóng.

Ngành nghề kinh doanh của công ty holding: công ty được quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề theo các thức sau:

 • Đăng ký ngành, nghề kinh doanh thuộc mã ngành cấp 4 quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
 • Đối với những ngành nghề có điều kiện, quy định tại các văn bản pháp lý chuyên ngành, doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề theo quy định của văn bản pháp lý chuyên ngành đó. Các ngành nghề kinh doạnh có điều kiện để đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp phải xin giấy phép con để xác nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề đó.

Thông tin thành viên góp vốn và tỷ lệ phần trăm góp vốn: là thông tin chứng thực cá nhân của thành viên góp vốn, tỷ lệ phần trăm góp vốn do các thành viên tự thỏa thuận

Thông tin người đại diện theo pháp luật: là thông tin giấy tờ chứng thực của cá nhân. Người đại diện có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định; Đồng thhông thuộc các trường hợp sau:

 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ trường hợp người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trừ trường hợp người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tam giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các giấy tờ cần chuẩn bị: Bản sao công chứng đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập đối với thành viên là tổ chức góp vốn; Bản sao công chứng căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân góp vốn.

Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty holding

Đối với công ty TNHH một thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Quyết định góp vốn và văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp đối với thành viên là tổ chức;

Bản sao các giấy tờ sau đây;

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức ( trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

Quyết định góp vốn và văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp đối với thành viên là tổ chức;

Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên;

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Đối với công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

Quyết định góp vốn và văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp đối với cổ đông là tổ chức;

Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên;

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Nộp hồ sơ thành lập công ty holding và lệ phí công bố thông tin

 • Nộp hồ sơ thành lập công ty được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính bằng hình thức qua mạng điện tử (online). Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc Sở Kế hoạch đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ yêu cầu bổ sung, sửa đổi thông tin, hồ sơ nộp lại sẽ tính thời hạn từ đầu.
 • Công ty bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, lệ phí công bố thông tin là 100.000 đồng.

Các thủ tục tiến hành sau khi thành lập công ty holding

 • Khắc dấu công ty;
 • Treo biển tại địa chỉ công ty;
 • Đăng ký mua chữ ký số điện tử;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Mở và thông báo khoản ngân hàng cho công ty;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • Xin giấy phép hoạt động kinh doanh đối với lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ thành lập công ty holding của Luật HT

 • Tư vấn điều kiện để thực hiện thủ tục thành lập công ty holding;
 • Tư vấn các thủ tục để thực hiện thành lập công ty holding;
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục thành lập công ty holding;
 • Nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả bàn giao cho khách hàng;
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898