Trang chủ Thành lập công ty Thành lập công ty TNHH 2 thành viên quy định mới nhất

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên quy định mới nhất

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên là loại hình công ty được đánh giá là loại hình có nhiều tính ưu việt và được ưa chuộng bởi bản chất pháp lý của nó. Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân, tối thiểu là 02 và tối đa không vượt quá 50 người. Phù hợp với các công ty có quy mô nhỏ, thành viên của công ty là những người quen biết hoặc người thân trong gia đình. Để thực hiện thành lập công ty, chủ sở hữu cần nắm rõ những vấn đề sau:

Thứ nhất, điều kiện để thành lập công ty TNHH 2 thành viên

 • Thành viên công ty

Đây là loại hình công ty có từ 02 đến 50 người, thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Do đó, công ty phải có tối thiểu là 02 thành viên góp vốn.

 • Tên công ty

Tên công ty được cấu tạo bởi 2 yếu tố: Loại hình doanh nghiệp “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” +Tên riêng

Tên riêng được viết bằng: các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên công ty còn được viết bằng tiếng nước ngoài và được viết tắt

+ Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

+ Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

 • Địa chỉ công ty:

Không được đặt địa chỉ công ty tại nhà chung cư, tập thể, tại địa chỉ công ty phải được treo biển, địa chỉ phải có số điện thoại liên lạc.

Địa chỉ phải kê khai chi tiết các trường thông tin: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; Xã/Phường/Thị trấn Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh; Tỉnh/Thành phố

 • Ngành nghề kinh doanh:

Công ty phải đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4 quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • Vốn điều lệ:

Là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Khi nộp hồ sơ thành lập công ty, mặc dù cơ quan nhà nước không yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh đã nguồn vốn, các thành viên phải thực hiện nghĩa vụ góp đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký doanh nghiệp, các thành viên công ty thỏa thuận tỷ lệ góp vốn vào công ty.

Hình thức góp vốn:

– Đối với cá nhân góp bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt;

– Đối với pháp nhân bắt buộc góp bằng hình chuyển khoản.

 • Có đầy đủ thông tin giấy tờ chứng thực của cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn thành lập công ty

Đối với thành viên là cá nhân, phải có bản sao công chứng CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu

Đối với tổ chức phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Lựa chọn chức danh của người đại diện theo pháp luật

Công ty TNHH hai thành viên trở lên người đại diện có các chức danh sau: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc.

thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien

Chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Bản sao công chứng, chứng thực: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng đối với cá nhân;
 • Bản sao công chứng, chứng thực Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức;
 • Hợp đồng thuê địa chỉ trụ sở để lưu giữ tại trụ sở công ty (hợp đồng thuê không cần phải nộp cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty);
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở có chức năng kinh doanh đối với trường hợp đặt địa chỉ tại các tòa nhà văn phòng, tòa nhà hỗn hợp vừa có chức năng để ở vừa có chức năng kinh doanh.

Thứ hai, chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ gồm có các văn bản sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 • Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên và người đại diện theo pháp luật, bao gồm các nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

Ngành, nghề kinh doanh;

Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

Cơ cấu tổ chức quản lý;

Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

 • Danh sách thành viên công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
 • Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức (không yêu cầu phải còn thời hạn);
 • Văn bản ủy quyền và danh sách người nhận ủy quyền quản lý phần vốn góp trong trường hợp thành viên công ty là pháp nhân.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Thứ ba, cách thức nộp hồ sơ thành lập công ty và nộp lệ phí công bố thông tin

Hồ sơ thành lập công ty nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông qua hình thức nộp qua mạng điện tử tại trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Lệ phí công bố thông tin được thanh toán trong quá trình nộp hồ sơ với mức lệ phí là 100.000 đồng/ hồ sơ.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên của Luật HT 

 • Các bước thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, báo phí dịch vụ;

Bước 2: Tư vấn các nội dung pháp lý tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty;

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty, nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp, thời gian nộp và xử lý hồ sơ thông thường là 03 ngày làm việc;

Bước 4: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo lại cho Quý khách hàng;

Bước 5: Nhận kết quả bàn giao lại cho Quý khách hàng;

Bước 6: Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập công ty mà doanh nghiệp phải thực hiện.

 • Kết quả Quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ của Luật HT:

1, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp;

2, 02 bản sao công chứng, chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3, Dấu pháp nhân (dấu mộc) của công ty, dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật;

4, Hồ sơ thành lập công ty gồm: Điều lệ công ty, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Danh sách thành viên công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần; Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức;

5, Hồ sơ góp vốn của thành viên/ cổ đông công ty;

6, Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến công ty trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;

7, Cung cấp các biểu mẫu, văn bản pháp lý.

Thứ tư, các thủ tục sau khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên phải thực hiện

 • Treo biển công ty;
 • Mua chữ ký số;
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử;
 • Mở và thông báo tài khoản ngân hàng;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế (lệ phí) môn bài (Lưu ý: Công ty được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên mới ra sản xuất, kinh doanh);
 • Kê khai báo cáo thuế theo quý và theo năm.

Để thủ tục thành lập công ty được nhanh chóng, đảm bảo điều kiện pháp lý hoạt động Luật HT sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách hàng trong suốt quá trình thành lập và hoạt động. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và kịp thời nhất

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898