Trang chủ Thành lập công ty Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên năm 2024

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên năm 2024

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên, gồm có:

Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật, bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức (không yêu cầu phải còn thời hạn);

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty;

Văn bản ủy quyền và danh sách người nhận ủy quyền quản lý phần vốn góp trong trường hợp chủ sở hữu là pháp nhân, chủ sở hữu là cá nhân không cần giấy tờ này.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên nộp ở đâu ?

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên được nộp nộp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau khi hồ sơ thành lập công ty được tiếp nhận cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính sẽ là đơn vị có thẩm quyền thẩm định hồ sơ thành lập và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Lệ phí công bố thông tin được thanh toán trong quá trình nộp hồ sơ với mức lệ phí là 100.000 đồng/ hồ sơ.

Những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên:

Cách đặt tên công ty

 • Ghi rõ ràng, đầy đủ tên công ty doanh nghiệp muốn đăng ký, gồm Công ty TNHH + tên riêng.
 • Tên công ty TNHH một thành viên không bắt buộc phải ghi cụm từ “MTV” hoặc “một thành viên”. Trong trường hợp công ty chuyển đổi sang loại hình TNHH hai thành viên trở lên thì không phải đổi tên công ty.
 • Tên công ty cần có đủ: Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa), viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có) và viết tắt (nếu có).
 • Tên công ty dự kiến đăng ký không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty của doanh nghiệp khác đã thành lập. Bạn nên kiểm tra tên công ty dự định đăng ký có trùng hay gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác hay không hoặc liên hệ Luật HT để được hỗ trợ kiểm tra tên miễn phí trước khi thành lập.
 • Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Cách lựa chọn địa chỉ trụ sở

 • Doanh nghiệp nên lựa chọn đặt trụ sở công ty ở nhà riêng, các tòa nhà kinh doanh thương mại, tòa nhà văn phòng, không nên đặt địa chỉ trụ sở ở nhà tập thể hay chung cư, vì theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 đây là những địa điểm chỉ có chức năng để ở, không có chức năng kinh doanh.
 • Địa chỉ trụ sở phải có số điện thoại liên lạc và số điện thoại của công ty bắt buộc phải đăng ký từ thời điểm thành lập; Email, fax, website (nếu có).

Cách đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh

 • Khi thành lập công ty doanh nghiệp được tự do đăng ký ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm, mà ngành nghề được quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quý khách hàng có thể liệt kê lĩnh vực kinh doanh, Luật HT sẽ hỗ trợ sắp xếp theo đúng mã ngành quy định.

Cách đăng ký vốn điều lệ

 • Luật doanh nghiệp không quy định số vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty, do đó chủ sở hữu công ty lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp để có đủ chi phí duy trì hoạt động kinh doanh của công ty như chi phí thuê nhà, nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư nguồn vật tư, nguyên liệu đầu vào để làm căn cứ xác định số vốn điều lệ của công ty.
 • Vốn điều lệ chủ sở không cần phải chứng minh khi thành lập, tuy nhiên cần phải cam kết góp đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
 • Ngoài ra, vốn điều lệ là căn cứ xác định mức lệ phí môn bài hằng năm doanh nghiệp phải nộp:

Vốn điều lệ trên 10 tỷ: Thuế môn bài là 3.000.000đ/năm;

Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống: Thuế môn bài là 2.000.000đ/năm.

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị, bao gồm:

 • Bản sao công chứng, chứng thực: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng đối với cá nhân;
 • Bản sao công chứng, chứng thực Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức;
 • Hợp đồng thuê địa chỉ trụ sở để lưu giữ tại trụ sở công ty (hợp đồng thuê không cần phải nộp cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty);
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở có chức năng kinh doanh đối với trường hợp đặt địa chỉ tại các tòa nhà văn phòng, tòa nhà hỗn hợp vừa có chức năng để ở vừa có chức năng kinh doanh;

Các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp phải thực hiện:

 • Treo biển công ty;
 • Mua chữ ký số;
 • Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử;
 • Mở và thông báo tài khoản ngân hàng;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế (lệ phí) môn bài (Lưu ý: Công ty được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên mới ra sản xuất, kinh doanh)

Dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên của Luật HT

 • Tư vấn điều kiện, quy định pháp luật có liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH, tư vấn các chính sách thuế liên quan khi thành lập công ty năm 2022;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Tư vấn và tra cứu miễn phí tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Tư vấn pháp luật thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn đặt tên công ty và tra cứu miễn phí tên công ty;
 • Tư vấn về trụ sở đăng ký công ty (Lưu ý: theo quy định của Luật Nhà ở 2014 địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh không được là nhà tập thể và nhà chung cư vì đây là khu vực có chức năng để ở, trừ trường hợp các tòa nhà chung cư hỗn hợp có xây dựng khu vực có chức năng kinh doanh);
 • Tư vấn về mức vốn của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như điều kiện quy định của pháp luật;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá toàn bộ quá trình nộp hồ sơ thành lập công ty TNNN;
 • Tư vấn các thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau khi thành lập công ty.

Để thủ tục thành lập công ty được nhanh chóng, đảm bảo điều kiện pháp lý hoạt động Luật HT sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách hàng trong suốt quá trình thành lập và hoạt động. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và kịp thời nhất

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898