Trang chủ Tạm ngừng hoạt động Thủ tục thông báo kinh doanh trở lại

Thủ tục thông báo kinh doanh trở lại

Thông báo kinh doanh trở lại là trường hợp doanh nghiệp muốn trở lại kinh doanh nhưng vẫn đang trong thời hạn tạm ngừng hoạt động. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể gửi thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh để có thể nhanh chóng hoạt động trở lại để nắm bắt cơ hội kinh doanh. Để thực hiện thủ tục họa động kinh doanh trước thời hạn Luật HT xin cung cấp đến Quý khách hàng trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thông báo kinh doanh trở lại

Hồ sơ gồm có:

Thông báo kinh doanh trở lại, nội dung thông báo gồm: 

1. Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm……

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:

Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: .

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp: ……………………. /…… /…… Nơi cấp: ………………….

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp: ……………………… /…. /…. Nơi cấp: …………..

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………………….

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo kinh doanh trở lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Sau thời gian 03 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ nhận được  kết quả là: Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

Dịch vụ tư vấn thủ tục thông báo kinh doanh trở lại của Luật HT

  • Tư vấn thủ tục tiếp tục thông báo kinh doanh trở lại;
  • Tư vấn hồ sơ tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;
  • Soạn thảo hồ sơ thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn;
  • Nộp và theo dõi hồ sơ cho Khách hàng;
  • Nhận và bàn giao lại kết quả;
  • Tư vấn về nghĩa vụ thuế sau khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898