Trang chủ Giấy phép văn hóa, thể thao, du lịch Xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang diễn là loại giấy phép cần có khi tổ chức hoạt động này. Vậy Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang được quy định cụ thể như thế nào? Hãy cùng Luật HT tìm hiểu về vấn đề này.

Điều kiện cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Biểu diễn nghệ thuật là hoạt động thể hiện các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa loại hình nghệ thuật biểu diễn với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hoá, thể thao. Để được cấp giấy biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện biểu diễn nghệ thuật phải thuộc các đối tượng sau

 • Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật;
 • Hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn;

Ví dụ một số tổ chức biểu diễn nghệ thuật : Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Trung tâm văn hóa, Thể thao,…

Mã ngànhTên ngành
8230Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
9000Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Thứ hai, đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật

Thứ ba, có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương;
 • (Sở Văn hóa và Thể thao) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn quản lý.

gp bieu dien nghe thuat trinh dien thoi trang

Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép

Hồ sơ xin cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gồm có:

 • Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, gồm các nội dung sau:

Tên chương trình biểu diễn nghệ thuật;

Thời gian tổ chức;

Địa điểm tổ chức;

Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức duyệt chương trình;

Người chịu trách nhiệm chính nội dung;

Các thông tin liên quan đến chương trình.

 • Kịch bản, danh mục tác phẩm gắn với tác giả, người chịu trách nhiệm chính về nội dung chương trình.

Lưu ý : Đối với tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trên đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương;
 • (Sở Văn hóa và Thể thao) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn quản lý.

Thời gian nộp hồ sơ: ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp bằng một trong các cách thức sau:

 • Nộp trực tiếp.
 • Nộp qua bưu chính.
 • Nộp trực tuyến.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật theo quy định tại Điều 4 Thông tư 288/2016/TT-BTC như sau:

Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn nghệ thuật) biểu diễn nghệ thuật

Mức thu phí (đồng/chương trình, vở diễn)
Đến 50 phút1.500.000
Từ 51 đến 100 phút2.000.000
Từ 101 đến 150 phút3.000.000
Từ 151 đến 200 phút3.500.000
Từ 201 phút trở lên5.000.000

Bước 3: Nhận kết quả giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử đối với hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ tư vấn cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của Luật HT

 • Tư vấn các điều kiện để xin giấy phép nghệ thuật;
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép nghệ thuật;
 • Tư vấn các thủ tục để thực hiện xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
 • Theo dõi hồ sơ xin cấp giấy phép biểu diễn, nhận và giao lại cho khách hàng;
 • Thông tin liên hệ:
 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail.com
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898