Trang chủ Giấy phép quảng cáo Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm năm 2024

Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm năm 2024

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là công việc mà các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm cần phải thực hiện trước khi tiến hành hoạt động quảng cáo sản phẩm ra thị trường. Nhằm cung cấp các thông tin một cách trung thực, chính xác nhất để thu hút người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn sản phẩm mà mình cung cấp. Để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức cá nhân cần phải lưu ý những vấn đề gì ? Thủ tục thực hiện ra sao ? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết hữu ích sau của Luật HT.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Quảng cáo 2012;
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo;
 • Thông tư 09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Những thông tin, nội dung cần chuẩn bị trước khi xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Xác định phương tiện quảng cáo mỹ phẩm

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Quảng cáo, các phương tiện quảng cáo hiện nay gồm có:

 • Quảng cáo trên báo chí.
 • Quảng cáo trên trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.
 • Quảng cáo trên tác sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.
 • Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.
 • Quảng cáo trên phương tiện giao thông.
 • Quảng cáo tại hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.
 • Quảng cáo thông qua người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.
 • Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm cần phải xác định được phương tiện quảng cáo cho sản phẩm mỹ phẩm theo cách thức nào để lập kế hoạch xây dựng nội dung cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Xây dựng nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Để xây dựng nội dung quảng cáo mỹ phẩm phù hợp với quy định của pháp luật, tổ chức cá nhân kinh doanh cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Thứ nhất, nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo.

Thứ hai, nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;
 • Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).

Thứ ba, quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:

 • Tên mỹ phẩm;
 • Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 • Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế .

Thứ tư, không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Tài liệu cần chuẩn bị để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị xin giấy phép quảng cáo gồm các đơn vị sau:

 • Đơn vị đứng tên trên phiếu công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 • Đơn vị thực hiện quảng cáo theo ủy quyền.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định về công bố sản phẩm và còn hiệu lực

Maket, nội dung quảng cáo nếu quảng cáo trên poster, báo; Hình ảnh quảng cáo nếu quảng cáo trên truyền hình

Mẫu nhãn sản phẩm mỹ phẩm quảng cáo

Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Thành phần hồ sơ để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đứng tên trên phiếu công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường hoặc Đơn vị thực hiện quảng cáo theo ủy quyền;

Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

 • Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
 • Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
 • Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo. Đối với quảng cáo thuốc: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược. Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp. Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên).

Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

 • Văn bản ủy quyền hợp lệ;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thư­ơng nhân n­ước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:

 • Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Lưu ý về việc chuẩn bị hồ sơ:

Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu;

Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

Nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Hồ sơ được nộp tại Sở Y tế nơi đơn vị quảng cáo đặt trụ sở chính.
 • Hình thức nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử.
 • Thời gian để Sở Y tế thẩm định và xử lý hồ sơ, cấp xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là 10 ngày làm việc.
 • Lệ phí nhà nước thẩm định hồ sơ quảng cáo: 1.600.000 đồng/ 1 bộ hồ sơ.

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm của Luật HT

 • Tư vấn điều kiện xin giấy phép;
 • Tư vấn nội dung quảng cáo theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ xin giấy phép quảng cáo;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả;
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của công ty
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898