Trang chủ Giấy phép quảng cáo Xin giấy phép quảng cáo ngoài trời [Mới nhất]

Xin giấy phép quảng cáo ngoài trời [Mới nhất]

Quảng cáo ngoài trời là hình thức quảng cáo được nhiều công ty lựa chọn để xin cấp giấy phép bởi có thể thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng về sản phẩm quảng cáo. Để xin giấy phép quảng cáo ngoài trời, các chủ thể, doanh nghiệp quảng cáo cần lưu ý những vấn đề sau:

Các hình thức quảng cáo ngoài trời phải xin giấy phép

Căn cứ theo Điều 17 Luật Quảng cáo 2012, các hình thức quảng cáo ngoài trời gồm có:

 • Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn;
 • Màn hình chuyên quảng cáo;
 • Quảng cáo trên các phương tiện giao thông.

Điều kiện xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Điều kiện quảng cáo

Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp sau:

 • Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt;
 • Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.

Điều kiện đối với nội dung quảng cáo

Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo.

Chính phủ quy định về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

xin giay phep quang cao ngoai troi

Những yêu cầu cần đáp ứng để xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:

 • Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;
 • Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày.

Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Việc đặt màn hình chuyên quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

Khi thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh.

Quảng cáo trên màn hình không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được sử dụng âm thanh theo quy định của pháp luật về môi trường, cụ thể:

 • Tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là: 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (21h đến 6h).

Quảng cáo trên phương tiện giao thông

Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.

Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

 • Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo.
 • Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
 • Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
 • Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
 • Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng.

Nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

 • Chủ thể, doanh nghiệp quảng cáo nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố nơi thực hiện hoạt động quảng cáo.
 • Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ, đối với những hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tài liệu, thông tin cần chuẩn bị để xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Tài liệu cần cung cấp để xin giấy phép

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo;
 • Ma-két sản phẩm quảng cáo được in màu;
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;
 • Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;
 • Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng.

Thông tin cần cung cấp để xin giấy phép

 • Thông tin về doanh nghiệp, chủ thể thực hiện quảng cáo ngoài trời;
 • Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo ngoài trời.

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời của Luật HT

 • Tư vấn điều kiện xin giấy phép;
 • Tư vấn nội dung quảng cáo theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ xin giấy phép quảng cáo;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả;
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật HT về thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời. Mọi khó khăn, vướng mắc nào về nội dung trên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898