Trang chủ Giấy phép trò chơi điện tử Dừng thủ tục cấp giấy phép trò chơi điện tử

Dừng thủ tục cấp giấy phép trò chơi điện tử

Dừng thủ tục cấp giấy phép trò chơi điện tử: Căn cứ quyết định 1994/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025, sẽ cắt giảm một số thủ tục hành chính sau liên quan đến ngành nghề kinh doanh:

Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính 1: cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

2. Thủ tục hành chính 2: Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

3. Thủ tục hành chính 3: cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

4. Thủ tục hành chính 4: Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

5. Thủ tục hành chính 5: Thông báo thay đổi địa chí trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (thủ tục hành chính trung ương và địa phương).

6. Thủ tục hành chính 6: Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có cổ phần vốn góp từ 30% vốn đều lệ trở lên (thủ tục hành chính trung ương và địa phương)

7. Thủ tục hành chính 7: Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (thủ tục hành chính trung ương và địa phương)

Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính 1: Cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

2. Thủ tục hành chính 2: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

3. Thủ tục hành chính 3: Cấp lại giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

4. Thủ tục hành chính 4: Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (G2, G3, G4); Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (thủ tục hành chính trung ương và địa phương)

5. Thủ tục hành chính 5: Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có cổ phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (thủ tục hành chính trung ương và địa phương)

Như vậy, việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng vì lý do sau đây:

– Cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm điều kiện kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực.

– Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung vào quản lý nội dung đối với từng trò chơi điện tử được phát hành.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các Nghị định:

  • Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
  • Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Vẫn còn hiệu lực pháp luật, đồng thời cũng chưa có văn bản pháp luật mới điều chỉnh, bổ sung. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước chưa dừng thủ tục cấp giấy phép trò chơi điện tử. Nên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng vẫn cần phải xin cấp giấy phép để đáp ứng điều kiện kinh doanh, đến khi có văn bản pháp luật mới chính thức thay thế.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898