Trang chủ Giấy phép trò chơi điện tử Thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép game

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép game

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của các công ty game online, việc thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp là vấn đề không thể tránh khỏi dẫn đến việc doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép game đã được cấp phép, các nội dung cần thực hiện như sau:

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại đối với giấy phép G1, G2, G3, G4

Thứ nhất, thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử kể từ khi thay đổi các nội dung sau:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm:

 • Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trong đó nêu rõ nội dung và lý do cần sửa đổi, bổ sung;
 • Tài liệu, văn bản chứng minh các lý do cần sửa đổi, bổ sung.

Thứ hai, thực hiện thủ tục thông báo thay đổi các nội dung:

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch;
 • Thay đổi địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ thì doanh nghiệp;
 • Thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi Phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có Phần vốn góp từ 30% vốn Điều lệ trở lên.

Hồ sơ thông báo thay đổi gồm:

 • Văn bản thông báo thay đổi, bao gồm các nội dung sau: Tên doanh nghiệp; số giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; những nội dung thay đổi.

Thứ ba, thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hại không còn sử dụng được.

Trường hợp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bị mất hoặc bị hư hại không còn sử dụng được, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép, bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp; số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Số, ngày cấp, ngày hiệu lực của giấy phép đã được cấp;
 • Lý do đề nghị cấp lại giấy phép;
 • Cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị;

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại đối với quyết định phê duyệt kịch bản trò chơi G1, thông báo phát hành trò chơi G2, G3, G4

Thứ nhất, thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 đã được cấp trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi tên trò chơi điện tử;
 • Cập nhật, nâng cấp phiên bản mới có thay đổi, bổ sung nội dung, kịch bản trò chơi so với phiên bản đã được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung sau đây:

 • Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1, trong đó nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung;
 • Mô tả chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung và các tài liệu chứng minh có liên quan.

Thứ hai, thực hiện thủ tục thông báo thay đổi quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo khi thay đổi các nội dung sau:

 • Thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt (tên miền đối với trò chơi cung cấp trên trang thông tin điện tử, kênh phân phối đối với trò chơi cung cấp cho thiết bị di động)

Hồ sơ thông báo gồm

 • Văn bản thông báo, bao gồm các nội dung sau: Tên doanh nghiệp; số giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; những nội dung thay đổi.

Thứ ba, thực hiện thủ tục cấp lại quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1

 • Trường hợp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 bị mất hoặc bị hư hại không còn sử dụng được, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại quyết định đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), trong đó nêu rõ số, ngày cấp của quyết định đã được cấp và lý do đề nghị cấp lại;

Thứ tư, thực hiện thủ tục thông báo bổ sung trò chơi điện tử G2, G3, G4

Trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử có thay đổi một trong những nội dung sau đây, doanh nghiệp phải thông báo bổ sung với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử):

 • Tên trò chơi;
 • Kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi;
 • Loại hình trò chơi điện tử đang cung cấp (G2, G3, G4);
 • Phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ: Tên miền, địa chỉ IP (khi cung cấp trên trang thông tin điện tử), kênh phân phối trò chơi điện tử (cho thiết bị di động).

Thời hạn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép game

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi các nội dung

Nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép game

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ Thông tin và Truyền thông ( Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) theo cách thức sau:

 • Nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông: https://dichvucong.mic.gov.vn/
 • Nộp trực tiếp tại bộ phận văn thư;
 • Nộp bằng hình thức qua đường Bưu chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898