Trang chủ Giấy phép văn hóa, thể thao, du lịch [Tư vấn] Thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế 2024

[Tư vấn] Thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế 2024

Giấy phép lữ hành quốc tế là văn bản pháp lý mà các công ty kinh doanh về du lịch cần phải xin cấp phép khi có hoạt động phục vụ khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài và khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam. Để xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế các công ty du lịch cần phải đáp ứng các điều kiện gì ? Thực hiện thủ tục ra sao ? Bài viết của Luật HT xin cung cấp đến Quý khách hàng các thông tin hữu ích như sau:

Mục lục

Điều kiện để xin giấy phép lữ hành quốc tế là gì ?

Các điều kiện để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế gồm có:

Thứ nhất, phải là công ty được thành lập theo quy định của luật Doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thứ hai, phải ký quỹ tại ngân hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, cụ thể:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Lưu ý: Để hỗ trợ các công ty du lịch phát triển sau đại dịch covid 19, Chính phủ áp dụng mức ký quỹ trên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Thứ ba, phải có người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành lữ hành hoặc phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

Chuyên ngành lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.
 • Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.’’
 • Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau:

 • Chủ tịch hội đồng quản trị;
 • Chủ tịch hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch công ty;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Tổng giám đốc;
 • Giám đốc hoặc phó giám đốc;
 • Trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế

Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lữ hành quốc tế, gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;
 • Lệ phí cấp phép là: 1.500.000 đồng

Tổng Cục du lịch cấp giấy phép lữ hành quốc tế

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Dịch vụ làm giấy phép lữ hành quốc tế 

Luật HT cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn các điều kiện cấp giấy phép lữ hành quốc tế;
 • Tư vấn doanh nghiệp thực hiện thủ tục ký quỹ với ngân hàng;
 • Tư vấn về bằng cấp của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ để xin giấy phép lữ hành;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ xin cấp giấy phép;
 • Nhận giấy phép và bàn giao lại cho Quý khách hàng.

Những vướng mắc khách hàng gặp phải khi xin giấy phép lữ hành quốc tế

Tại sao phải ký quỹ khi xin giấy phép lữ hành, tiền ký quỹ dùng để làm gì ?

 • Tiền ký quỹ dùng để đảm bảo trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời.
 • Khi đó, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiền ký quỹ gửi tại ngân hàng có được hưởng lãi suất hay không ?

 • Hiện nay các ngân hàng nhận tiền ký quỹ lữ hành của doanh nghiệp sẽ thỏa thuận mức lãi suất theo từng năm mà ngân hàng đó áp dụng.
 • Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.
 • Hp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ_CP.
 • Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp.

Khi nào được rút tiền ký quỹ giấy phép lữ hành quốc tế?

 • Khi doanh nghiệp không được cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;
 • Khi doanh nghiệp không kinh doanh dịch vụ lữ hành, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Để rút tiền ký quỹ doanh nghiệp phải có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc không được cấp giấy phép lữ hành, thay đổi ngân hàng ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa có được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế ?

Có. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa;

Trừ trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898