Trang chủ Tư vấn doanh nghiệp Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên

Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Để nghị quyết, quyết định đó được áp dụng trên thực tế, quy định về hiệu lực là không thể thiếu. Hiệu lực nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật HT sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về vấn đề này.

Theo Điều 62 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Điều 62. Hiệu lực nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

  1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết, quyết định đó.
  2. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua bằng 100% tổng số vốn điều lệ là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả trong trường hợp trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định đó không được thực hiện đúng quy định.
  3. Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết, quyết định đã được thông qua thì nghị quyết, quyết định đó vẫn có hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều này cho đến khi có quyết định hủy bỏ của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy ta có thể nhận thấy rằng:

  • Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó.
  • Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã được thông qua thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực thi hành.
  • Thời gian hiệu lực thi hành nghị quyết của Hội đồng nghị quyết đã được thông qua thì nghị quyết đó không còn hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực thi hành quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài. Trước thời điểm đó thì nghị quyết của Hội đồng thành viên thông qua vẫn có hiệu lực bình thường.

Trên đây là những quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào về vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898