Trang chủ Thành lập công ty Thành lập công ty chuyển phát nhanh với 2 bước

Thành lập công ty chuyển phát nhanh với 2 bước

Chuyển phát nhanh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tổ chức, cá nhân khi thành lập công ty này phải đáp ứng các điều kiện theo luật định. Vậy để thành lập công ty chuyển phát nhanh cần thực hiện những bước như thế nào, điều kiện cần đáp ứng ra sao. Mời Quý khách hàng tham khảo nội dung thành lập công ty chuyển phát nhanh của Luật HT.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Bưu chính 2010;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật bưu chính;
 • Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistic.

Điều kiện để công ty chuyển phát nhanh hoạt động

Để công ty chuyển phát nhanh đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, tổ chức, cá nhân thành lập công ty cần thực hiện 2 bước:

 • Bước 1: Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty chuyển phát nhanh;
 • Bước 2: Xin giấy phép hoạt động bưu chính, thông báo hoạt động bưu chính.

Các bước được thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty chuyển phát nhanh

Hồ sơ thành lập công ty chuyển phát nhanh, gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển phát nhanh;
 • Danh sách thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Danh sách cổ đông công ty đối với công ty cổ phần;
 • Quyết định góp vốn và văn bản ủy quyền quản lý vốn góp trong trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp hồ sơ;
 • Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân, ĐKKD, quyết định thành lập đối với tổ chức.

Thông tin cần chuẩn bị để soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Thành viên công ty cần chuẩn bị các thông tin sau để thành lập công ty:

 • Tên công ty;
 • Địa chỉ trụ sở công ty;
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong công ty;
 • Thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật – chức danh; thông tin cá nhân của thành viên công ty.

Nộp hồ sơ thành lập công ty chuyển phát nhanh và lệ phí công bố thông tin đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ thành lập công ty may mặc được nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông qua hình thức online.
 • Thủ tục công bố thông tin công ty được thực hiện trong quá trình nộp hồ sơ với mức lệ phí phải thanh toán là 100.000 đồng.
 • Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý chuyên môn sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên môn sẽ yêu cầu công ty bổ sung, sửa đổi hồ sơ để nộp và xử lý lại từ đầu.

Các công việc cần thực hiện sau thành lập công ty chuyển phát nhanh

 • Khắc dấu công ty, dấu chức danh;
 • Làm biển và treo biển tại trụ sở công ty;
 • Đăng ký mua chữ ký số để phục vụ cho hoạt động ký điện tử như: ký hóa đơn điện tử, ký tờ khai, báo cáo thuế điện tử;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế;
 • Mở tài khoản ngân hàng;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài; báo cáo thuế theo tháng, quý, năm.

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động bưu chính, thông báo hoạt động bưu chính

Điều kiện xin giấy phép hoạt động bưu chính sau khi thành lập công ty chuyển phát nhanh

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp. Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính gồm:

Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

Điều lệ của doanh nghiệp (nếu có);

Phương án kinh doanh, gồm các nội dung sau:

 • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, website của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
 • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
 • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
 • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
 • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.

Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép bưu chính

 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư, chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại Sở Thông tin và truyền thông;
 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư, chuyển phát trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại Bộ thông tin và truyền thông;
 • Thời gian xử lý hồ sơ: 20 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy phép Bưu chính;
 • Hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thông báo hoạt động bưu chính

Việc thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính. Sau khi được cấp giấy phép bưu chính, doanh nghiệp phải thông báo hoạt động bưu chính khi cung cấp dịch vụ bưu chính sau:

 • Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 • Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 • Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Hồ sơ thông báo hoạt động bưu chính

Đối với các hoạt động bưu chính:

 • Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ gói, kiện.

Hồ sơ thông báo gồm:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính ;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.

Đối với các hoạt động bưu chính:

 • Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Hồ sơ thông báo gồm:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
 • Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Hợp đồng với đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt;”
 • Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự”
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

Đối với các hoạt động bưu chính:

 • Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 • Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Hồ sơ thông báo gồm:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
 • Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sa

Nộp hồ sơ thông báo hoạt động bưu chính:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tại Sở Thông tin và Truyền thông đối với các hoạt động bưu chính sau trong phạm vi nội tỉnh:

 • Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 • Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tại Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các hoạt động bưu chính sau trong phạm vi liên tỉnh và quốc tế:

 • Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 • Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Thời gian xử lý hồ sơ: 10 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ được cấp Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;

Hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty chuyển phát nhanh của Luật HT

 • Tư vấn các điều kiện, thủ tục xin cấp đăng ký kinh doanh thành lập công ty chuyển phát nhanh;
 • Tư vấn hồ sơ thành lập công ty chuyển phát nhanh;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty chuyển phát nhanh;
 • Tư vấn điều kiện xin giấy phép bưu chính, thông báo hoạt động bưu chính;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép bưu chính, thông báo hoạt động bưu chính;
 • Tư vấn pháp luật trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898