Trang chủ Thành lập công ty Thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản

Thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản

Thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản luôn là một lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi lựa chọn lĩnh vực này để kinh doanh. Môi giới bất động sản là một dịch vụ thuộc lĩnh vực bất động sản, vậy khi thành lập công ty cần đáp ứng điều kiện gì? Thủ tục thực hiện như thế nào?. Sau đây, Luật HT xin cung cấp đến Quý khách hàng về thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản như sau:

Cơ sở pháp lý

 • Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;
 • Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ xây dựng.

Môi giới bất động sản là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản: “Môi giới bất động sản là việc trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản”.

Qua đó có thể thấy, hoạt động môi giới bất động sản là trung gian thực hiện các công việc:

 • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng;
 • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;
 • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức thành lập công ty môi giới bất động sản để thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì ?

Căn cứ quy định tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần đáp ứng điều kiện:

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệpphải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Như vậy, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải là doanh nghiệp, công ty và trong công ty phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản

Thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản cần chuẩn bị những gì ?

Cá nhân, tổ chức thành lập công ty môi giới bất động sản cần chuẩn bị các giấy tờ và thông tin sau:

Giấy tờ cần chuẩn bị:

 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân gồm Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân là thành viên, là người đại diện theo pháp luật, là người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức góp vốn trong công ty;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập của thành viên góp vốn là tổ chức.

Thành lập công ty môi giới bất động sản có cần chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của 02 trong công ty hay không ?

 • Không. Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản thì công ty không cần phải cung cấp chứng chỉ hành nghề môi giới của 02 người trong công ty, chứng chỉ hành nghề chỉ cần có khi công ty đã được thành lập và đi vào hoạt động kinh doanh.

Thông tin cần chuẩn bị thành lập công ty môi giới bất động sản:

Chuẩn bị địa chỉ của công ty

 • Trụ sở chính của công ty phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ của công ty và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, có số fax và thư điện tử (nếu có);
 • Không đặt công ty ở khu vực chung cư, nhà tập thể theo quy định của Luật nhà ở chung cư, nhà tập thể chỉ có chức năng để ở không có chức năng kinh doanh. Vì vậy, để đáp ứng điều kiện về địa chỉ công ty nên đăng ký địa chỉ trụ sở ở nhà mặt đất, các tòa nhà thương mại, văn phòng.

Lựa chọn loại hình công ty để thành lập công ty môi giới bất động sản

 • Tùy vào cách thức hoạt động, số lượng thành viên, cổ đông để chọn loại hình công ty phù hợp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: do 01 tổ chức hoặc 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: tối thiểu là 02 thành viên; tối đa là 50 thành viên.
 • Công ty cổ phần: số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Công ty hợp danh: phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Doanh nghiệp tư nhân: do 01 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đặt tên công ty, tên công ty được đặt theo cách thức và phải lưu ý những vấn đề sau:

 • Tên của công ty phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng, tên công ty còn được dịch ra tên nước ngoài và được viết tắt;
 • Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên củ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đăng ký vốn điều lệ của công ty

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần;
 • Tài sản góp vốn điều lệ: Có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam;
 • Công ty môi giới bất động sản có phải đăng ký mức vốn điều lệ là 20 tỷ không ?
 • Không. Ngành nghề môi giới bất động sản không yêu cầu vốn pháp định là 20 tỷ nên doanh nghiệp đăng ký phù hợp với khả năng góp vốn của mình.

Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Về người đại diện theo pháp luật: Lựa chọn người có kinh nghiệm, có khả năng để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là: Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty… tương ứng với loại hình công ty thành lập.

Thông tin về tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong công ty: Các thành viên trong công ty tự thỏa thuận với nhau về tỷ lệ góp vốn và phải cam kết góp đúng, đủ số vốn đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp không góp vốn, không góp đủ số vốn đăng ký thì công ty phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về số vốn đã đủ để điều chỉnh lại vốn điều lệ.

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
 • (Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

Chuẩn bị hồ sơ nộp để thực hiện thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp phép thành lập công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
 • Quyết định góp vốn và văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp nếu cổ đông, thành viên là tổ chức;
 • Bản sao các giấy tờ: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Nộp hồ sơ thành lập công ty

 • Nộp hồ sơ thành lập công ty được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính bằng hình thức qua mạng điện tử (online). Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc Sở Kế hoạch đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ yêu cầu bổ sung, sửa đổi thông tin, hồ sơ nộp lại sẽ tính thời hạn từ đầu.
 • Công ty bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, lệ phí công bố thông tin là 100.000 đồng.

Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi nhận được kết quả công ty phải thực hiện các thủ tục sau để đi vào hoạt động kinh doanh:

 • Khắc dấu công ty, dấu chức danh để sử dụng ký kết hợp đồng, các văn bản nội bộ, hồ sơ của công ty;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài: Theo Nghị định 22/2020/NĐ- CP quy định về lệ phí môn bài, các công ty mới thành lập từ ngày 01/01 đến 31/12 sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử để ký điện tử nộp và kê khai nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, nộp thuế qua mạng…;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Treo biển tại công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Báo cáo, kê khai thuế theo tháng, quý, báo cáo tài chính cuối năm.

Xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sau khi thực hiện thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản

02 người trong công ty môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới, 02 người này có thể là thành viên công ty, người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc nhân viên của công ty (nếu là nhân viên phải có hợp đồng lao động).

Theo quy định tại Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
 • Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Nội dung thi và đề thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

1. Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:

 • Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
 • Thị trường bất động sản;
 • Đầu tư bất động sản;
 • Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:

 • Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
 • Giải quyết tình huống trên thực tế.

2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi

1. Hình thức thi, thời gian thi:

 • Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.
 • Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.

2. Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).

Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư này.

Điều kiện dự thi

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
 • Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;
 • Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định của Thông tư này.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm

 • 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);
 • 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);
 • 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;
 • 02 ảnh mu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;
 • Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

Đăng ký dự thi

 • Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.
 • Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.
 • Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 10 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thi gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.

Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp.

Dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản của Luật HT

 • Tư vấn điều kiện để thực hiện thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản;
 • Tư vấn các thủ tục để thực hiện thành lập công ty môi giới bất động sản;
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản;
 • Nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả bàn giao cho khách hàng;
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898