Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Thay đổi giám đốc công ty TNHH mới nhất 2024

Thay đổi giám đốc công ty TNHH mới nhất 2024

Khi thay đổi giám đốc công ty TNHH (gồm công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên) trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính để được cấp lại giấy chứng nhận mới. Hồ sơ, thủ tục và những lưu ý khi thay đổi giám đốc công ty gồm những gì ? Mời Quý khách hàng tham khảo nội dung hữu ích sau của Luật HT.

Lựa chọn giám đốc mới cho công ty TNHH

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mở cuộc họp Hội đồng thành viên để thay đổi giám đốc công ty

 • Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp: “Hội đồng thành viên có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”. Do đó, Hội đồng thành viên là cơ quan có thẩm quyền thay đổi giám đốc công ty TNHH.
 • Quyết định thay đổi giám đốc được thông qua khi được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành.
 • Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được lập thành biên bản.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên

 • Chủ sở hữu công ty sẽ có quyền quyết định việc thay đổi giám đốc, trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức phải tổ chức cuộc họp trong nội bộ công ty để quyết định thông qua, trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân việc thay đổi người đại diện do cá nhân đó quyết định.

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty TNHH

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên gồm có:

 • Thông báo thay đổi giám đốc công ty do chủ sở hữu công ty ký;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi giám đốc;
 • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của giám đốc mới;
 • Văn bản ủy quyền và bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty TNHH 2 thành viên gồm có:

 • Thông báo thay đổi giám đốc công ty do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc;
 • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của giám đốc mới;
 • Văn bản ủy quyền và bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc

 • Tương ứng với từng loại hình công ty TNHH, công ty soạn thảo chuẩn bị hồ sơ theo danh mục nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giám đốc công ty

 • Hồ sơ thay đổi giám đốc được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Hình thức nộp: Qua mạng điện tử.
 • Khi nộp hồ sơ thay đổi giám đốc, công ty phải nộp lệ phí công bố thông tin là 100.000 đồng.

Bước 3: Nhận kết quả và thực hiện các công việc sau khi thay đổi giám đốc

Sau khi nộp hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty.

Các công việc cần thực hiện sau khi thay đổi giám đốc công ty gồm có:

 • Thông báo thay đổi giám đốc quản lý tài khoản tại ngân hàng;
 • Trường hợp giám đốc cũ là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì công ty cần làm thủ tục thay đổi người đứng đầu các đơn vị phụ thuộc này cho thống nhất;
 • Thay đổi thông tin giám đốc mới trên các giấy phép con của công ty (nếu có);
 • Thông báo về việc thay đổi giám đốc mới với đối tác, bạn hàng;
 • Thông báo với cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi giám đốc;
 • Trường hợp thay đổi giám đốc có gắn liền với hoạt động chuyển nhượng vốn góp cho giám đốc mới, công ty cần lưu ý thực hiện đồng thời cả thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, thay đổi thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Những vướng mắc của khách hàng về việc thay đổi giám đốc công ty TNHH

Thủ tục thay đổi giám đốc đồng thời là chủ sở hữu công ty TNHH 1 được thực hiện như thế nào ?

Trả lời: Thủ tục thay đổi giám đốc đồng thời là chủ sở hữu công ty TNHH 1 được thực hiện như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc, chủ sở hữu công ty gồm có:

Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty do chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới ký;
 • Thông báo thay đổi giám đốc công ty do chủ sở hữu mới ký;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi giám đốc;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng;
 • Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên;
 • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của giám đốc, chủ sở hữu mới;
 • Văn bản ủy quyền và bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân:

 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng;
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Chứng từ kế toán chứng minh việc góp vốn của chủ sở hữu mới và chủ sở hữu cũ.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giám đốc, chủ sở hữu

 • Đối với hồ sơ kê khai thuế: phải được nộp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Đối với hồ sơ thay đổi ĐKKD: nộp trong thời hạn 10 ngày khi có sự thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Lưu ý: kể cả trong trường hợp không phát sinh thu nhập chịu thuế thì chủ sở hữu công ty vẫn phải thực hiện thủ tục nộp hồ sơ kê khai thuế. Đối với trường hợp phát sinh thu nhập chịu thuế thì thuế suất thuế TNCN là 20% x Giá trị chênh lệch do chuyển nhượng.

Bước 3: Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi giám đốc, chủ sở hữu công ty

Sau khi thay đổi giám đốc trên đăng ký doanh nghiệp có cần thông báo với thuế không ?

Trả lời: Không, sau khi thay đổi giám đốc với cơ quan đăng ký kinh doanh, thông tin giám đốc mới sẽ được liên thông và cập nhật với cơ quan thuế nên công ty không cần thực hiện thông báo với thuế.

Những công việc cần thực hiện sau khi thay đổi giám đốc công ty TNHH là gì ?

Trả lời:

 • Thông báo thay đổi giám đốc quản lý tài khoản tại ngân hàng;
 • Trường hợp giám đốc cũ là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì công ty cần làm thủ tục thay đổi người đứng đầu các đơn vị phụ thuộc này cho thống nhất;
 • Thay đổi thông tin giám đốc mới trên các giấy phép con của công ty (nếu có);
 • Thông báo về việc thay đổi giám đốc mới với đối tác, bạn hàng;
 • Thông báo với cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi giám đốc;
 • Trường hợp thay đổi giám đốc có gắn liền với hoạt động chuyển nhượng vốn góp cho giám đốc mới, công ty cần lưu ý thực hiện đồng thời cả thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, thay đổi thành viên công ty đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Mọi vướng mắc Quý khách hàng về thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH vui lòng liên hệ tới Luật HT để được hỗ trợ tư vấn miễn phí!

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail. com
 • Zalo: 0977659898
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898