Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Giám đốc thay đổi căn cước công dân

Giám đốc thay đổi căn cước công dân

Giám đốc khi thay đổi căn cước công dân phải thực hiện thủ tục thông báo, cập nhật với cơ quan đăng ký kịnh doanh để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thống nhất với thông tin chứng thực cá nhân. Nội dung này tưởng chừng đơn giản nhưng lại hết sức quan trọng với giám đốc và công ty trong mọi hoạt động giao dịch với đối tác, khách hàng.

Tại sao giám đốc khi thay đổi căn cước công dân phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh ?

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Khi có phát sinh việc thay đổi một trong các thông tin dưới đây thì phải thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

Như vậy, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty đã thay đổi từ CMND cũ sang dùng căn cước công dân mới thì cần phải tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Hồ sơ để giám đốc thay đổi căn cước công dân, gồm có:

 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ thay đổi căn cước công dân của giám đốc;

 • Bản sao công chứng căn cước công dân mới của giám đốc;

 • Thông báo cập nhật bổ sung thông tin, theo mẫu như sau:

TÊN CÔNG TY 
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:        /TB

………, ngày …. tháng …. năm 20…..

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):……………………Ngày cấp …../.…/……..Nơi cấp:

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

 1. Cập nhật thông tin giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:…………………………..

Ngày cấp: …………………………

Nơi cấp: …………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)

Lưu ý đặc biệt:

 • Mẫu hồ sơ và thông báo này cũng áp dụng trong trường hợp giám đốc thay đổi địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú; thành viên công ty TNHH 2 thành viên cập nhật lại thông tin căn cước công dân.

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu ?

 • Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bằng hình thức qua mạng điện tử. Thời gian xử lý hồ sơ 03 ngày làm việc.
 • Hình thức nộp hồ sơ: Qua mạng điện tử.

Nộp hồ sơ thay đổi căn cước công dân của giám đốc có phải nộp lệ phí công bố thông tin không ?

Có. Lệ phí công bố thông tin đăng ký kinh doanh là bắt buộc, mức lệ phí là 100.000 đồng.

Sau khi thông tin căn cước công dân của giám đốc đã được cập nhật trên đăng ký doanh nghiệp, có phải nộp mẫu 08 cho thuế không ?

Không. Căn cứ Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính ban hành: Các thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế được trao đổi qua mạng. Do đó, thông tin căn cước công dân mới của giám đốc sẽ được cơ quan thuế lưu giữ và tiếp nhận.

Những việc cần làm sau khi thay đổi căn cước công dân của giám đốc

 • Cập nhật lại thông tin chứng thực cá nhân của giám đốc với ngân hàng để thuận tiện trong hoạt động giao dịch;
 • Trường hợp giám đốc đồng thời là người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty thì cũng cần làm thủ tục cập nhật thông tin căn cước công dân;
 • Thay đổi thông tin căn cước công dân của giám đốc trên các giấy phép con.

Mọi khó khăn về thủ tục thay đổi căn cước công dân của giám đốc. Quý khách vui lòng liên hệ Luật HT để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail.com
 • Viber/ Telegram/ Zalo: 0977659898
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898