Trang chủ Giải thể doanh nghiệp Thủ tục giải thể công ty cổ phần [Mới nhất]

Thủ tục giải thể công ty cổ phần [Mới nhất]

Thủ tục giải thể công ty cổ phần là hình thức chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty cổ phần, bằng việc thực hiện thủ tục chấm dứt (đóng) mã số thuế công ty và thông báo giải thể với cơ quan đăng ký kinh doanh. Bài viết sau đây của Luật HT xin cung cấp đến Quý khách hàng các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty như sau:

Những lưu ý trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định giải thể, thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Việc giải thể công ty cổ phần phải được các cổ đông đồng ý thống nhất thông qua.

Thứ hai, thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động với các đơn vị phụ thuộc

Đối với những công ty có nhiều đơn vị phụ thuộc như: chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Thứ ba, thanh lý toàn bộ tài sản của công ty và thanh toán các khoản nợ (nếu có) để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Vì vậy, để thuận tiện cho việc giải thể công ty được nhanh chóng thì công ty cần phải tiến hành thanh toán hết các khoản nợ. Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động đã ký kết và giải quyết các quyền lợi khác của người lao động;
 • Các khoản nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Thứ tư, hoàn thiện sổ sách chứng từ kế toán, hoàn tất các tờ khai thuế, báo cáo thuế

Công ty cổ phần khi giải thể phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế với chi cục Thuế quản lý. Do đó, việc hoàn thiện sổ sách chứng từ kế toán đầy đủ sẽ giúp công ty thực hiện việc quyết toán nhanh chóng và chủ động hơn.

Các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần

Bước 1: Thông báo thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần với Sở kế hoạch đầu tư

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể của Đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch đầu tư) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Hồ sơ thông báo thủ tục giải thể được nộp qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ công ty đã nộp và thông báo tình trạng “doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể” trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế

Bước 2: Xin xác nhận nghĩa vụ hải quan với cơ quan hải quan

Doanh nghiệp dù thực hiện hay không thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu cũng cần phải xin xác nhận nghĩa vụ hải quan. Doanh nghiệp soạn thảo công văn xin xác nhận nghĩa vụ và gửi cho đơn vị quản lý đó là Tổng Cục hải quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản, các khoản nợ, nghĩa vụ với người lao động và hoàn thành nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản, các khoản nợ, nghĩa vụ với người lao động còn tồn đọng;

Nộp hồ sơ xin xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị đóng mã số thuế;
 • Công văn quyết toán thuế;
 • Cam kết không hòan thuế;
 • Cam kết không nợ thuế….

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp sẽ kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và chấp thuận việc đóng mã số thuế.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp và có công văn chấp thuận việc đóng mã số thuế của cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể được nộp qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp, trong thời hạn 3 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng“Doanh nghiệp đã giải thể”trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Trả dấu công ty hoàn tất thủ tục giải thể công ty cổ phần

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có nghĩa vụ trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Trường hợp doanh nghiệp tự khắc con dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì doanh nghiệp có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần của Luật HT

 • Tư vấn các thủ tục về thuế để giải thể công ty;
 • Tư vấn thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Sở kế hoạch đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn về nghĩa vụ thuế trong quá trình giải thể doanh nghiệp;
 • Nhận ủy quyền nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898